הדרך היחידה להפסיק לשלם אגרות לרשם החברות היא על ידי

זה שחברה מפסיקה לפעול לא מקנה באופן אוטומטי פטור מתשלומי האגרה.

החובה של כל חברה בע"מ לשלם אגרה שנתית לרשם החברות עד שהחברה נמחקת מהמאגר של רשם החברות.

חברה שמפסיקה לפעול ולא משלמת אגרה שנתית מוכרזת כחברה מפרת חוק ברשם החברות ,

חובות אגרה של חברה מפרת חוק מועברים למרכז לגביית קנסות.

המרכז לגביית קנסות שולח עיכולים לכל הבנקים במטרה לגבות את חוב האגרה. אם כספים נתפסים על ידי המרכז לגביית קנסות אין כל דרך לקבל אותם בחזרה.

הדרך היחידה לביטול חובות אגרה לרשם החברות בגין חברה לא פעילה היא לבקש את פירוק החברה.

בשלב האחרון של פירוק החברה מבקשים מהרשם פטור מתשלום האגרות שלא שולמו בשנים שהחברה היתה לא פעילה.

לצורך הוכחת העובדה שהחברה היא לא פעילה יש להביא אישורים מקוריים ממס הכנסה וממס ערך מוסף שתיק החברה נסגר, או שמעולם לא נפתח תיק לחברה.

זו הדרך היחידה לקבל פטור מתשלום חובות האגרה.

אם החברה שילמה אגרה עבור שנים שהיא לא פעילה – אין כל דרך לקבל החזר כספי !

לכן מומלץ לא לשלם אגרות עבור חברה שהיא לא פעילה, אם החברה לא פעילה עדיף וגם זול יותר פשוט לפרק אותה.

אם חברה היתה לא פעילה במשך מספר שנים ונוצר לה חובות אגרה אין אפשרות לקבל פטור על השנים שלא היתה פעילות ולהתחיל לשלם שוב בשנה שמתחדשת הפעילות, אם מעוניינים לחדש את פעילות החברה יש צורך לשלם את כל חובות האגרה של החברה גם בגין השנים שהחברה היתה לא פעילה.

מעוניין לפרק את החברה שלך ולבטל את כל חובות האגרה צלצל לדורון יניב 0522443130