פירוק חברה על ידי בית המשפט

פירוק חברה מרצון הוא הליך שמאפשר לפרק חברה שאין לה חוב לכל גורם שהוא, מלבד חוב על אגרות לרשם החברות.

במהלך פירוק חברה מרצון מבוטלים חובות האגרה לרשם החברות בגין כל השנים שהחברה היתה לא פעילה,

עלות של פירוק חברה מרצון הוא נמוך ומשתלם .

חברה שיש לה חובות יכולה להתפרק רק בהליך של פירוק חברה על ידי בית משפט.

מי רשאי להגיש בקשה לפרוק חברה על ידי בית משפט ?
עובד, ספק, לקוח, בנק, עיריה, מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי וכדומה גורמים שהחברה חייבת להם כספים.

גם בעל מניות ואף החברה עצמה רשאים להגיש בקשה למתן צו פירוק לחברה

מתי חברה היא חדלת פרעון ?

חברה נחשבת לחדלת פרעון כשאינה יכולה לפרוע את חובותיה.

חדלות פרעון של חברה זו העילה הכי נפוצה לפירוק חברה.

המיקרים של חדלות פרעון של חברה:

א. לחברה חוב כלפי נושה בסכום העולה על 5 ש"ח, שהגיע זמן פירעונו, אשר נמסרה לחברה דרישה לתשלומו מאת הנושה והחברה לא ענתה לדרישה זו תוך 3 שבועות.

ב. צו או צו בית משפט לטובת נושה של החברה שלא קוים.

ג. אם הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שאין ביכולתה של החברה לשלם חובותיה

במקרה של עובדים שלא קיבלו את שכרם וכן את הפיצויים המגיעים להם וכדומה כדאי לעובדים כאלה להתאחד וליזום את פירוק החברה מכיוון שבהליך כזה גם אם לחברה אין כספים לתשלום החוב לעובדים ביטוח לאומי ידאג לכסות את החוב של המעביד, וזאת עד לסכום של כ 109,000 שח לכל עובד !

בעל מניות ומנהל של חברה צריך להבין שלטיפול בחובות החברה יכולות להיות שני שלבים :

בשלב ראשון ינסו הנושים לפרק את החברה ולקבל את המגיע להם מקופת המפרק – זאת אומרת מנכסי החברה.

כשמדובר בחברה שאין לה נכסים ברור שנושה לא יכול לקבל את חובו מנכסי החברה.

בשלב שני כשמתברר שלחברה אין נכסים לכיסוי מלוא חובה יכולים מוסדות כגון מס הכנסה, מע"מ ועיריה לנסות לגבות את חובות החברה ממנהליה ומבעלי המניות של החברה באופן אישי.

ישנם בחוק סעיפים שמאפשרים לרשויות לגבות את חוב החברה ממנהלי החברה ומבעלי המניות שלה.

השלב השני הנ"ל הוא  מסוכן יותר לבעלי המניות ומנהלי החברה כי אם יצליחו הרשויות להעביר את החוב יהפכו בעלי המניות לחייבים אישית של חובות החברה ללא כל אפשרות להתחמקות.

נדרש נסיון רב כדי להתמודד בהצלחה עם נושי החברה לסוגיהם השונים.

הליך של פירוק חברה על ידי בית משפט הוא הליך ארוך ויקר.

מחיר פירוק חברה על ידי בית משפט נקבע בהתאם למספר הנושים, גובה החוב, כמות הנכסים בחברה וכדומה.