ברשם החברות יתרונות וחסרונות

ראה בהמשך יתרונות וחסרונות בפתיחת חברה ברשם החברות.

פתיחת חברה הכי מהיר בארץ ובאגרה מופחתת של 2167 ש"ח בלבד

מומחים ברישום חברה הכי מהיר במערכת אונליין של רשם החברות

פתיחת חברה מהיר צלצל עם כל שאלה לדורון 052-2443130

:

יתרון ראשון בפתיחת חברה זה לצורך תיכנון בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי, זה תקף בעיקר לעסקים שמרוויחים סכומים גבוהים ומעוניינים לדחות את תשלום המס שלהם ולהשקיע בינתיים את הרווח בנכסים אחרים.

יתרון נוסף בהקמת חברה זו היכולת להקטין את הסיכון האישי של בעל העסק. במקרה של חובות שהעסק לא יכול לפרוע – בחברה ישנה הפרדה בין הנכסים של החברה לנכסים של בעל המניות, נושים של החברה לא יכולים להגיע לרכוש הפרטי שלך.

לחברות בנייה ולקבלן רשום ברשם הקבלנים עדיף להתאגד כחברה בע"מ.

לחברות שהסיכון העסקי בהן הוא גבוה עדיף לפעול כחברה בע"מ.

בכדי לשמור על העקרון של הפרדה בין נכסי החברה לרכוש הפרטי שלך ממליץ לך לא לחתום על ערבות אישית מכיוון שחתימה כזו מבטלת את כל ההפרדה בין נכסי החברה לנכסים האישיים שלך.

יתרון נוסף של חברה בע"מ זה שלחברה יש דימוי של עסק יותר רציני מעוסק מורשה רגיל.

לבעלי אזרחות ישראלית ואמריקאית עדיף לרשום חברה ולפעול כחברה בע"מ כי אם יפעלו כעצמאים יהיו מחוייבים בתשלום נוסף של 15 אחוז מרווחי העסק לביטוח סוציאלי של ארה"ב.

חיסרון של הוא שמחיר בע"מ הוא גבוה מהמחיר של פתיחת תיק של עוסק מורשה רגיל.

גם עלות הנהלת חשבונות ודוחות שנתיים של חברה בע"מ גבוהים מעלות ניהול של עסק עצמאי.

ממליץ לך להביא את כל הגורמים הנ"ל בחשבון כשאתה מחליט אם לפעול כחברה בע"מ או כעצמאי.

אנחנו מתמחים בליווי חברות ועצמאים ויכולים לעזור לך לקבל החלטה נכונה מה הכי מתאים עבורך הקמת חברה או עסק עצמאי.

מי שמנהלים את החברה בפועל הם הדירקטורים של החברה, או כפי שהם נקראים מנהלי החברה.

הדירקטורים ממונים על ידי רוב בעלי המניות של החברה.

ברשם החברות יש רק תפקיד של מנהל חברה המושג מנכ"ל וסמנכ"ל לא קיימים בזמן רישום חברה.

החלטות בחברה מתקבלות בהחלטה של רוב הדירקטורים לכן חשוב להחליט את מי ממנים למנהל בחברה.

כשפותחים חברה עם מספר בעלי מניות מומלץ להכין הסכם מייסדים שמסדיר את יחסי העבודה בחברה ואת הזכויות והחובות של בעלי המניות.

המונח רישום חברת יחיד מדבר על רישום חברה ברשם החברות שבה יש בעל מניות יחיד שהוא בעל כל מניות החברה והוא גם מנהל החברה היחיד.

לצורך פתיחת חברה מספיק בעל מניות אחד, וזאת בניגוד לעבר הרחוק בו היה צורך בשני בעלי מניות.

באתר של רשם החברות קיים טופס שמאחד את כל טופסי הבקשה לפתיחת חברת יחיד, אנחנו ממליצים לא להשתמש בטופס הזה מכיוון שהוא אינו כולל את תקנון החברה הסטנדרטי ולכן תהיה לכם בעיה בהתנהלות מול הבנקים ומול הרשויות הרגילות לקבל תקנון חברה בפורמט שונה לגמרי.פתיחת חברה יתרונות וחסרונות

הטפסים שנשלחים לרשם החברות בהליך רישום חברה הם:

תקנון החברה – תקנון חברה שמאפשר לחברה לעסוק בכל עיסוק חוקי ועומד בכל דרישות הרשם ומפרט את חלוקת המניות בין בעלי המניות.

טופס בקשה לרישום חברה – זה טופס רישום שבו מבקשים מהרשם לפתוח חברה חדשה

הצהרת בעלי מניות – על הסכמתם וכשרותם של בעלי המניות לקבל את מניות החברה.

בעלי מניות שיש להם חברה אחרת שהיא חברה מפרת חוק אינם יכולים לרשום חברה חדשה ברשם החברות, חברה נחשבת למפרת חוק אם יש לה חוב אגרות לרשם או שלא הגישה את הדו"ח השנתי לרשם החברות. שים לב, לא מדובר על הדו"ח השנתי שמגישים למס הכנסה !

למי שיש תיק בהוצאה לפועל אינו יכול לפתוח חברה

מי שהוכרז כפושט רגל אינו יכול לפתוח חברה חדשה, אלא אם כן קיבל אישור מיוחד מהכונס הרישמי המתיר לו לפתוח חברה.

לצורך הקמת חברה יש לבחור שם ייחודי לחברה, שם שאינו מזכיר גם בדימיון הפונטי שמות של חברות אחרות הרשומות ברשם החברות.

החברה יכולה להירשם עם שם הכתוב באותיות עבריות, ניתן להוסיף את שם החברה גם באנגלית אם רוצים, אבל לא ניתן לרשום חברה רק עם שם באנגלית.

שם החברה נבדק על ידי הרשם בעברית בלבד.

אפשר בשלב מאוחר יותר לשנות את שם החברה על ידי משלוח בקשה לשינוי שם חברה לרשם החברות, ואם שינוי שם החברה מתקבל מספר החברה נשאר ושמה מוחלף

כשמשנים שם לחברה מקבלים תעודה על שינוי שם מהרשם.

הליך שינוי שם חברה הוא ארוך יחסית ובממוצע לוקח כשלושה שבועות עד שמקבלים תשובה מהרשם.

לצורך הפעלת חברה חובה לפתוח לחברה חשבון בנק.

בנקים מקשים על פתיחת חשבון לבעלי מניות שהסתבכו בעבר בחובות לבנקים, הבנקים מקשים על בעלי מניות מאוד צעירים ו/או חסרי ניסיון לפתוח חשבון בנק לחברה,

בעל חברה יכול למצוא את עצמו במצב שהבנק לא מוכן לפתוח לחברה חשבון בנק ובמקרה כזה פעילות החברה היא בלתי אפשרית מכיוון שאי אפשר לפתוח תיק מע"מ בלי חשבון בנק,

מומלץ לבדוק נושא זה לפני ההחלטה על פתיחת חברה.

במקרים מסויימים אפשר לשקול פתיחת חשבון לחברה בבנק הדואר, מכיוון שבבנק הדואר אין בכלל מושג של אשראי או הלוואות, לעיתים יותר קל לפתוח חשבון בנק לחברה בבנק הדואר.

במקרה שהשיקולים של הבנק בסירוב פתיחת חשבון הם לא נאותים ניתן לפנות למפקח על הבנקים ולבקש את התערבותו.

גם אדם שאינו בעל מניות בחברה יכול להיות מורשה חתימה בבנק מטעם החברה לצורך כך יש צורך בפרוטוקול מינוי מתאים.

הצהרת דירקטורים ראשונים – זו בקשה להתמנות למנהל החברה שבהקמה.

מנהל חברה יכול להיות בעל מניות בחברה ויכול להיות מנהל בחברה שאינו בעל מניות.

לאחר הקמת החברה נהוג לקבל החלטה בחברה על מינוי המנהלים ומינוי מורשי החתימה מטעם החברה,

וכן להכין פרוטוקול עם החלטה על פתיחת חשבון בנק תוך פירוט הבנק והסניף הספציפי בו יש כוונה לפתוח לחברה חשבון והחלטה על מורשי החתימה בחשבון הבנק וצירוף החתימות שיחייב את החברה.

פרוטוקול למינוי מנהלים הוא פרוטוקול שמסכם את ההחלטות שקיבלה החברה.

לצורך פתיחת תיק מע"מ לחברה יש צורך לצרף גם פרוטוקול שמאשר מי הם מנהלי החברה.

ישנם גופים שרוצים לקבל מהחברה פרוטוקול מינוי מורשי חתימה לחברה כשהוא מאושר על ידי עורך דין.

לאחר רישום החברה ברשם החברות אפשר לפתוח לחברה חשבון בנק .

לאחר שיש לחברה חשבון בנק ניתן לפתוח לחברה תיק במס ערך מוסף ולפתוח לחברה תיק במס הכנסה.

אגרת רישום חברה חדשה בסך 2167 ש"ח היא אגרה שמשולמת עבור רישום החברה, תשלום האגרה מבוצע באתר של רשם החברות בכרטיס אשראי.

האגרה השנתית הרגילה משולמת על ידי כל החברות מידי שנה בחודשים ינואר פברואר והיא על סך 1,120 ש"ח.

כתובת החברה כתובת החברה משמשת את רשם החברות למשלוח הודעות על תשלום האגרה השנתית, וכן תשובות לבקשות שונות שהחברה מפנה לרשם החברות ולכן כדאי לוודא שהכתובת מעודכנת. ניתן לעדכן כתובת חברה על ידי משלוח טופס עדכון כתובת חתום על ידי מנהל החברה.

חברה שאינה משלמת את האגרה השנתית לרשם מוכרזת כחברה מפרת חוק

הרשם מטיל על מנהלי החברה ובעלי המניות בחברה סנקציות וקנסות כולל הפעלת המרכז לגביית קנסות.

לכן מומלץ להקפיד לשלם את האגרה השנתית במועד.

אם חברה מפסיקה לפעול מומלץ לפרק את החברה פירוק מרצון בכדי להפסיק את צבירת חובות האגרה.

לינק לאתר רשם החברות לבדיקת שם חברה

מכירת קבלן רשום ברשם הקבלנים

חברה למכירה עם רישיון קבלן רשום

פתיחת חברה עם רישיון ניקיון רישיון כוח אדם רישיון שמירה רישיון השמה ממשרד התמ"ת

פירוק חברות מהיר כולל ביטול חובות אגרה וקנסות

צלצל לדורון יניב עם כל שאלה בנושא פתיחת חברה

052-2443130 רחוב תובל 30 רמת גן. חנייה חופשית אצלנו בבניין