למה הבנק לא מסכים לפתוח חשבון בנק לחברה

הצעד הראשון לאחר פתיחת חברה ברשם החברות הוא

אישור על הוא חובה לצורך פתיחת תיק במע"מ ותיק במס הכנסה לחברה וכן הוא דרוש לפעילות השוטפת של החברה.

קיימים מיקרים שהבנק לא מוכן לפתוח לחברה חשבון בנק,

הבנק לא מנמק את הסיבות לסירוב לפתיחת החשבון

מהנסיון שלנו יש סוגי לקוחות שהבנק לא אוהב מכיוון שהוא רואה בהם סיכון עסקי גבוה

למי הבנק עושה קשיים בפתיחת חשבון בנק

 • בעלי חברה צעירים
 • קבלני בניין
 • נש"מ CHANGE
 • כשמנסים לפתוח חשבון בסניף שמרוחק ממקום הפעילות של החברה
 • בעלי חברה ללא ניסיון בתחום עיסוק החברה
 • בעלי חברה שבעבר הסתבכו עם הבנקים
 • בעלי חברה שהבנק לא מכיר
 • בעלי חברה שנראה שהם לא הבעלים האמיתיים של החברה
 • אנשים שחשודים בפעילות עבריינית
 • בעלי חברות שנראה שהם מנסים להלבין הון

לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה יש צורך במסמכים האלה:

 • מילוי מסמכי פתיחת החשבון שהבנק מוסר לך וחתימת עורך דין
 • פרוטוקול של החברה בה התקבלה ההחלטה על מינוי מנהלים ועל פתיחת חשבון בנק כולל החלטה על מורשי החתימה
 • צילום תעודת ההתאגדות של החברה מאומתת על ידי עורך דין
 • צילום תקנון החברה מאומת על ידי עורך דין
 • תעודת זהות של בעלי המניות
 • חותמת חברה

בעלי מניות שפותחים חשבון בנק לחברה עלולים להגיע לבנק מספר פעמים עד שיפתחו להם חשבון – אם בכלל.

עדיף להגיע לבנק מוכנים עם כל הטפסים ולפתוח חשבון בפגישה אחת בבנק בלבד.

צלצל לברר מחיר הכנת כל המסמכים הדרושים לפתיחת חשבון בנק במהירות

מה צריך לעשות בכדי לפתוח חשבון בנק לחברה ?

כשתעבור בבנק בכדי לפתוח לחברה חשבון תקבל מספר טפסים למילוי וחתימה,

לכל בנק ישנם טפסים אחרים וצריך לקבל אותם ולמלא אותם ספציפית,

לבנק הפועלים יש דרישה להדפיס את כל הטפסים לפתיחת חשבון בנק על נייר עם לוגו של החברה וכן לקבל את כל האישורים מהעורך דין כשהם מודפסים על נייר הפירמה של עורך הדין.

מינואר 2015 התווספה לרשימת הטפסים הנדרשים גם הצהרה לצורך FATCA שהיא חובה למלא.

הצהרת פטקא היא מסובכת להבנה ולמילוי, מילוי לא נכון שלה עלול לגרור מילוי של טפסים ושאלונים נוספים ומיותרים.

משרדנו ערוך למתן כל התשובות בקשר למילוי נכון של טופס FATCA .

בפרוטוקול של החברה צריך להחליט מי היו מורשי החתימה בבנק ואיזה צירוף של חתימות יחייב את החברה.

בפרוטוקול של החברה צריך לציין שהתקבלה החלטה לפתוח חשבון בנק לחברה וכן לציין באיזה בנק ובאיזה סניף הוחלט לפתוח חשבון.

מורשי החתימה בחברה יכולים להיות גם אנשים שאינם בעלי המניות, אבל לצורך כך יש למלא את הטפסים בהתאם.

על הטפסים לפתיחת חשבון בנק צריכים לחתום מורשי החתימה בחברה, להוסיף את חותמת החברה וכן חתימת עורך דין שמזהה את בעלי המניות ומאשר את חתימתם.

בנוסף יבקשו מכם בבנק להשאיר אצלם את תעודת רישום החברה ואת תקנון החברה המקורי, כדאי מאוד לדאוג שיהיה לכם צילום של תעודת הרישום ושל התקנון עם אישור של עורך דין שזה העתק נאמן למקור, כי בבנק לא מסכימים לקבל צילום רגיל של המסמכים הנ"ל !

כמו כן שימו לב שבתהליך פתיחת חברה מהיר דרך אתר האונליין של רשם החברות מקבלים את תעודת ההתאגדות ואת התקנון חתומים דיגיטלית בלבד, רשם החברות לא שולח מסמכי נייר לחברה.

לידיעתכם אם המחזור של החברה שאתם פותחים צפוי להיות נמוך מ 5 מליון ש"ח בשנה אתה זכאים לדמי ניהול מופחתים, וכדאי לברר את זה בזמן פתיחת חשבון הבנק לחברה. ייתכן שתתבקשו להביא אישור רואה חשבון שהמחזור השנתי של החברה לא צפוי להיות גבוה מ 5 מיליון ש"ח בכדי לקבל את ההטבה.

אתם מוזמנים להתקשר לברר כל נושא שקשור בפתיחת חשבון בנק לחברה