העסקת עובדים זרים בענף הבניין

למכירה חברה פעילה עם רישיון תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים

מומחים בהשגת רישיון לתאגיד כוח אדם לעובדים זרים

אנחנו יודעים איך להגיש בקשה לרישיון תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין

לכן אם אתה מעוניין בקבלת רישיון ויש לך הון עצמי של לפחות 2 מיליון ש"ח אתה מוזמן להתקשר.

תהליך קבלת רישיון תאגיד חדש לוקח 6-12 חודשים.

בקשה לרישיון חדש אפשר להגיש רק כשהאופציה הזאת נפתחת בהחלטת ממשלה

רוב הזמן אין אפשרות בכלל להגיש בקשה לרישיון חדש.

למכירה חברה פעילה שמעסיקה עובדים זרים חברה עם רישיון תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים.

לקניית תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין צלצל לדורון יניב  052-2443130

עובדים זרים לענף הבניין יכולות לייבא רק חברות שקיבלו רישיון מיוחד של תאגיד כוח אדם

קבלת הרישיון הוא תהליך מורכב ויקר ונפתח לחברות חדשות רק לפי החלטה.

פועלות בארץ רק 35 חברות שיש להן רישיון לייבא עובדים זרים לענף הבניין הן נקראות תאגיד כוח אדם

נמצאים כרגע בארץ 8571 עובדים זרים בעבודות רטובות בענף הבניין שעובדים דרך החברות האלה אצל קבלני בניין. הרישיון מאפשר עבודה בתחומים: טפסנות, ברזלנות, טייחות, בנאות, רצפות, מסגרות ורתכות.

קבלת רישיון תאגיד כוח אדם לענף הבניין כרוכה בהעמדת הון עצמי של כ 2 מיליון ש"ח

תנאי נוסף לקבלת הרישיון הוא הוכחת ניסיון קודם בהעסקת מאות עובדים בחודש בחברת כוח אדם.

לצורך קבלת הרישיון יש לפתוח חברה חדשה שכל עיסוקה הוא כוח אדם של .

זה לא רישיון רגיל לחברת כוח אדם שמקבלים ממשרד התמ"ת / משרד הכלכלה.

אם אתה רציני ויש לך הון עצמי של 2 מיליון ש"ח לפחות אתה מוזמן ליצור איתנו קשר.

מדובר על רישיון להביא בין 150 ל 700 עובדים זרים ממדינות שלישראל יש איתם הסכם ביליטראלי לייבוא עובדים זרים.

יבוא עובדים זרים מסין לבנייהעובדים זרים בענף הבניין ממולדובה עובדים סיניים

יבוא עובדי בניין מאוקראינה

יבוא עובדי בניין מבולגריה

יבוא עובדי בניין מרומניה

יבוא עובדים זרים לבניין ממולדובה

את העובדים שתאגיד בנייה מביא הוא לא יכול להעסיק בעצמו אלא רק להעמיד אותם לרשות קבלנים רשומים אחרים.

אנחנו מתמחים רק בתאגיד כוח אדם ליבוא עובדי בניין, אנחנו לא עוסקים בעובדים זרים לחקלאות או לסיעוד או בייבוא מומחים.

המדינה חתמה בחודש מרץ 2017 על הסכם בילטרלי עם ממשלת סין להבאת 20,000 עובדי בניין סינים לענף הבניה

ההסכם עם הסינים נחתם במטרה להאיץ את קצב הבניה בארץ.

הצפי הוא שבשלב ראשון יגיעו לארץ כ 6,000 עובדי בניין חדשים מסין, דבר שיגדיל באופן ניכר את כמות העובדים המועסקת בכל תאגידי הבניין.

בואם של עובדי הבניין הסיניים אמור להכפיל ולשלש את מספר העובדים הזרים העוסקים בארץ בבניין.

צלצל למומחה ברישום תאגיד כוח אדם זר לייבוא עובדי בניין

דורון יניב 052-2443130