קבלת רישיון להעסקת עובדים זרים בענף הבניין

למכירה חברה עם רישיון תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים

מומחים בהשגת רישיון לתאגיד כוח אדם לעובדים זריםתאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים

להגשת בקשה חדשה לרישיון תאגיד יש צורך בהון עצמי של כ 2 מיליון ש"ח

תהליך קבלת רישיון תאגיד כוח אדם חדש יכול לקחת שנה וחצי.

בקשה לרישיון חדש אפשר להגיש רק כשהאופציה הזאת נפתחת.

צלצל לברר האם ניתן להגיש עכשיו בקשה חדשה לרישיון תאגיד כוח אדם זר

אנחנו יודעים איך להגיש בקשה לרישיון תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין

צלצל אלינו כדי שנוכל להודיע לך ברגע שאפשר יהיה להגיש בקשה.

למכירה תאגיד כוח אדם לייבוא עובדים זרים

למכירה תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים עם רישיון בתוקף

תאגיד כוח אדם מעסיק מאות עובדים והוא נמכר כעסק חי עם רווח שנתי גבוה מאוד.

לכן גם סך ההון הנדרש לקניית תאגיד הוא מאוד גבוה

לקניית תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין צלצל לדורון יניב  0522443130

עובדים זרים לענף הבניין יכולות לייבא רק חברות שקיבלו רישיון מיוחד של תאגיד כוח אדם

קבלת הרישיון הוא תהליך ארוך, מורכב ויקר ונפתח לחברות חדשות רק לפי החלטת ממשלה, לא בכל רגע ניתן להגיש בקשה !

פועלות בארץ מספר חברות שקיבלו רישיון לייבא עובדים זרים לענף הבניין מרשות האוכלוסין וההגירה

חברות שעוסקות ביבוא עובדי בניין נקראות תאגיד כוח אדם

אין כל קשר בין קבלת רישיון לתאגיד כוח אדם לבין רישיון כוח אדם ממשרד התמ"ת / משרד הכלכלה / משרד העבודה

נמצאים כרגע בארץ 8571 עובדים זרים בעבודות רטובות בענף הבניין

כרגע העובדים הזרים החדשים שמגיעים לארץ מגיעים בעיקר מסין

לתאגיד כוח אדם אין כל אפשרות להשפיע או לבחור את העובדים שהוא מקבל,

התאגיד מגיש בקשה לעובדים תוך סיווג לסוג ההתמחות המבוקש מהעובדים וכשלושה שבועות לאחר מכן העובדים נוחתים בארץ

עובדי בניין זרים אלה מקבלים משכורת, מגורים וכל התנאים הסוציאליים מתאגידי כוח אדם

התאגידים נותנים את העובדים רק לקבלני בניין שיש להם רישיון קבלן רשום ברשם הקבלנים.

הרישיון מאפשר לעובדים הזרים לעבוד בתחומים מסויימים

קבלת רישיון תאגיד כוח אדם לענף הבניין כרוכה בהעמדת הון עצמי של כ 2 מיליון ש"ח

תנאי נוסף לקבלת הרישיון הוא הוכחת ניסיון קודם בהעסקת מאות עובדים בחודש בחברת כוח אדם.

לצורך קבלת הרישיון יש לפתוח חברה חדשה שכל עיסוקה הוא כוח אדם של .

זה לא רישיון רגיל לחברת כוח אדם שמקבלים ממשרד התמ"ת / משרד הכלכלה.

אם אתה רציני ויש לך הון עצמי של 2 מיליון ש"ח לפחות אתה מוזמן ליצור איתנו קשר לקבלת רישיון.

הרישיון מתיר לכל תאגיד להעסיק בין 200 ל 700 עובדים זרים ממדינות שלישראל יש איתם הסכם ביליטראלי לייבוא עובדים זרים.

יבוא עובדים זרים מסין לבנייהעובדים זרים בענף הבניין ממולדובה עובדים סיניים

יבוא עובדי בניין מאוקראינה

יבוא עובדי בניין מבולגריה

יבוא עובדי בניין מרומניה

יבוא עובדים זרים לבניין ממולדובה

את העובדים שתאגיד בנייה מביא הוא לא יכול להעסיק בעצמו אלא רק להעמיד אותם לרשות קבלנים רשומים אחרים.

אנחנו מתמחים בתאגיד כוח אדם ליבוא עובדי בניין זרים בלבד

המדינה חתמה בחודש מרץ 2017 על הסכם בילטרלי עם ממשלת סין להבאת 20,000 עובדי בניין סינים לענף הבניה

ההסכם עם הסינים נחתם במטרה להאיץ את קצב הבניה בארץ.

הצפי הוא שבשלב ראשון יגיעו לארץ כ 6,000 עובדי בניין חדשים מסין, דבר שיגדיל כמעט ב 200 את מספר העובדים הזרים שמעסיק כל תאגיד בניין.

בואם של עובדי הבניין הסיניים אמור להכפיל ולשלש את מספר העובדים הזרים העוסקים בארץ בבניין.

עלות העסקת עובד זר בבניין:

הערכה של עלות שכר לשעה של עובד זר בבניין

30.0   שכר נטו לשעה

0.5  ביטוח לאומי

2.3 מס הכנסה

5.0  היטל על עובדים זרים

3.5 פיקדון (לתנאים סוציאליים)

10.0 תשלום אגרות רישיון עובד זר

0.5  ביטוח רפואי

5.5 מגורים ונסיעות

סה"כ כ 57 ש"ח לשעה

מינימום שעות עבודה בחודש לעובד זר = 211 שעות

תזכורת לתאגידים שיש להם רישיון: בקשה להארכת היתרים לקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2018 יש להגיש בתאריכים 10-11 בדצמבר 2017 בלבד, בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יטופלו.

המונח המדויק של הרשות לאוכלוסין הוא: 

צלצל למומחה בהשגת רישיון תאגיד כוח אדם זר לייבוא עובדי בניין

דורון יניב 052-2443130