קבלת רישיון להעסקת עובדים זרים בענף הבניין

למכירה חברה עם רישיון תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים

מומחים בהשגת רישיון לתאגיד כוח אדם לעובדים זריםתאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים

להגשת בקשה חדשה לרישיון תאגיד יש צורך בהון עצמי של כ 2 מיליון ש"ח

תהליך קבלת רישיון תאגיד חדש לוקח 6 עד 18 חודשים.

בקשה לרישיון חדש אפשר להגיש רק כשהאופציה הזאת נפתחת.

כרגע אין אפשרות טכנית להגיש בקשה חדשה לרישיון תאגיד כוח אדם זר

אנחנו יודעים איך להגיש בקשה לרישיון תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין

צלצל אלינו כדי שנוכל להודיע לך ברגע שאפשר יהיה להגיש בקשה.

כרגע אנחנו מטפלים בהכנסת שותף לתאגיד קיים,

השותף חייב להיות עם דרישה לכ 100 עובדי בניין זרים ועם הון עצמי של כ 2.5 מיליון ש"ח.

אנחנו מטפלים גם במכירת תאגיד עם רישיון שמעסיק מעל 150 עובדים זרים בבניין ההון הנדרש לעסקה הוא 4-8 מיליון ש"ח.

אם אתה מעסיק הרבה עובדים זרים ומעוניין להוריד את העלות שלהם צלצל ונמצא לך פתרון יותר טוב מקבלת רישיון.

למכירה חברה פעילה שמעסיקה עובדים זרים חברה עם רישיון תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים.

לקניית תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין צלצל לדורון יניב  0522443130

עובדים זרים לענף הבניין יכולות לייבא רק חברות שקיבלו רישיון מיוחד של תאגיד כוח אדם

קבלת הרישיון הוא תהליך מורכב ויקר ונפתח לחברות חדשות רק לפי החלטה.

פועלות בארץ מספר חברות שקיבלו רישיון לייבא עובדים זרים לענף הבניין מרשות האוכלוסין וההגירה

חברות שעוסקות ביבוא עובדי בניין נקראות תאגיד כוח אדם

אין כל קשר בין קבלת רישיון לתאגיד כוח אדם לבין רישיון כוח אדם ממשרד התמ"ת/משרד הכלכלה

נמצאים כרגע בארץ 8571 עובדים זרים בעבודות רטובות בענף הבניין

עובדי בניין זרים אלה מקבלים משכורת, מגורים וכל התנאים הסוציאליים מתאגידי כוח אדם

התאגידים נותנים את העובדים רק לקבלני בניין שיש להם רישיון קבלן רשום ברשם הקבלנים.

הרישיון מאפשר לעובדים הזרים לעבוד רק בתחומים: טפסנות, ברזלנות, טייחות, בנאות, רצפות, מסגרות ורתכות.

לעובדים הזרים מותר לעבוד רק בבנייה למגורים ולא בכל תחום אחר של הבנייה.

קבלת רישיון תאגיד כוח אדם לענף הבניין כרוכה בהעמדת הון עצמי מינימלי של כ 2 מיליון ש"ח

תנאי נוסף לקבלת הרישיון הוא הוכחת ניסיון קודם בהעסקת מאות עובדים בחודש בחברת כוח אדם.

לצורך קבלת הרישיון יש לפתוח חברה חדשה שכל עיסוקה הוא כוח אדם של .

זה לא רישיון רגיל לחברת כוח אדם שמקבלים ממשרד התמ"ת / משרד הכלכלה.

אם אתה רציני ויש לך הון עצמי של 2 מיליון ש"ח לפחות אתה מוזמן ליצור איתנו קשר.

הרישיון מתיר לכל תאגיד להעסיק בין 150 ל 700 עובדים זרים ממדינות שלישראל יש איתם הסכם ביליטראלי לייבוא עובדים זרים.

יבוא עובדים זרים מסין לבנייהעובדים זרים בענף הבניין ממולדובה עובדים סיניים

יבוא עובדי בניין מאוקראינה

יבוא עובדי בניין מבולגריה

יבוא עובדי בניין מרומניה

יבוא עובדים זרים לבניין ממולדובה

את העובדים שתאגיד בנייה מביא הוא לא יכול להעסיק בעצמו אלא רק להעמיד אותם לרשות קבלנים רשומים אחרים.

אנחנו מתמחים בתאגיד כוח אדם ליבוא עובדי בניין זרים בלבד

המדינה חתמה בחודש מרץ 2017 על הסכם בילטרלי עם ממשלת סין להבאת 20,000 עובדי בניין סינים לענף הבניה

ההסכם עם הסינים נחתם במטרה להאיץ את קצב הבניה בארץ.

הצפי הוא שבשלב ראשון יגיעו לארץ כ 6,000 עובדי בניין חדשים מסין, דבר שיגדיל כמעט ב 200 את מספר העובדים הזרים שמעסיק כל תאגיד בניין.

בואם של עובדי הבניין הסיניים אמור להכפיל ולשלש את מספר העובדים הזרים העוסקים בארץ בבניין.

עלות העסקת עובד זר בבניין:

הערכה של עלות שכר לשעה לא כולל מע"מ

30.0   שכר ברוטו לשעה

0.5  ביטוח לאומי

4.5  מס מעסיקים

3.2   פקדון

10.0  אגרות רישיון !

0.5  ביטוח רפואי

5.5 מגורים ונסיעות

סה"כ  54.2 שח לשעה עלות למעסיק !

תזכורת לתאגידים שיש להם רישיון: בקשה להארכת היתרים לקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2018 יש להגיש בתאריכים 10-11 בדצמבר 2017 בלבד, בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יטופלו.

המונח המדויק של הרשות לאוכלוסין הוא: 

צלצל למומחה בהשגת רישיון תאגיד כוח אדם זר לייבוא עובדי בניין

דורון יניב 052-2443130