רישום חברה

פתיחת חברה ברשם החברות יתרונות וחסרונות

ראה בהמשך יתרונות וחסרונות בפתיחת חברה ברשם החברות.

פתיחת חברה הכי מהיר בארץ ובאגרה מופחתת של 2167 ש"ח בלבד

מומחים ברישום חברה הכי מהיר במערכת אונליין של רשם החברות

פתיחת חברה מהיר צלצל עם כל שאלה לדורון 052-2443130

רישום חברה יתרונות וחסרונות:

יתרון ראשון בפתיחת חברה זה לצורך תיכנון בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי, זה תקף בעיקר לעסקים שמרוויחים סכומים גבוהים ומעוניינים לדחות את תשלום המס שלהם ולהשקיע בינתיים את הרווח בנכסים אחרים.

יתרון נוסף בהקמת חברה זו היכולת להקטין את הסיכון האישי של בעל העסק. במקרה של חובות שהעסק לא יכול לפרוע – בחברה ישנה הפרדה בין הנכסים של החברה לנכסים של בעל המניות, נושים של החברה לא יכולים להגיע לרכוש הפרטי שלך.

לחברות בנייה ולקבלן רשום ברשם הקבלנים עדיף להתאגד כחברה בע"מ.

לחברות שהסיכון העסקי בהן הוא גבוה עדיף לפעול כחברה בע"מ.

בכדי לשמור על העקרון של הפרדה בין נכסי החברה לרכוש הפרטי שלך ממליץ לך לא לחתום על ערבות אישית מכיוון שחתימה כזו מבטלת את כל ההפרדה בין נכסי החברה לנכסים האישיים שלך.

יתרון נוסף של חברה בע"מ זה שלחברה יש דימוי של עסק יותר רציני מעוסק מורשה רגיל.

לבעלי אזרחות ישראלית ואמריקאית עדיף לרשום חברה ולפעול כחברה בע"מ כי אם יפעלו כעצמאים יהיו מחוייבים בתשלום נוסף של 15 אחוז מרווחי העסק לביטוח סוציאלי של ארה"ב.

חיסרון של הקמת חברה הוא שמחיר רישום חברה בע"מ הוא גבוה מהמחיר של פתיחת תיק של עוסק מורשה רגיל.

גם עלות הנהלת חשבונות ודוחות שנתיים של חברה בע"מ גבוהים מעלות ניהול של עסק עצמאי.

ממליץ לך להביא את כל הגורמים הנ"ל בחשבון כשאתה מחליט אם לפעול כחברה בע"מ או כעצמאי.

אנחנו מתמחים בליווי חברות ועצמאים ויכולים לעזור לך לקבל החלטה נכונה מה הכי מתאים עבורך הקמת חברה או עסק עצמאי.

מי שמנהלים את החברה בפועל הם הדירקטורים של החברה, או כפי שהם נקראים מנהלי החברה.

הדירקטורים ממונים על ידי רוב בעלי המניות של החברה.

ברשם החברות יש רק תפקיד של מנהל חברה המושג מנכ"ל וסמנכ"ל לא קיימים בזמן רישום חברה.

החלטות בחברה מתקבלות בהחלטה של רוב הדירקטורים לכן חשוב להחליט את מי ממנים למנהל בחברה.

כשפותחים חברה עם מספר בעלי מניות מומלץ להכין הסכם מייסדים שמסדיר את יחסי העבודה בחברה ואת הזכויות והחובות של בעלי המניות.

המונח רישום חברת יחיד מדבר על רישום חברה ברשם החברות שבה יש בעל מניות יחיד שהוא בעל כל מניות החברה והוא גם מנהל החברה היחיד.

לצורך פתיחת חברה מספיק בעל מניות אחד, וזאת בניגוד לעבר הרחוק בו היה צורך בשני בעלי מניות.

באתר של רשם החברות קיים טופס שמאחד את כל טופסי הבקשה לפתיחת חברת יחיד, אנחנו ממליצים לא להשתמש בטופס הזה מכיוון שהוא אינו כולל את תקנון החברה הסטנדרטי ולכן תהיה לכם בעיה בהתנהלות מול הבנקים ומול הרשויות הרגילות לקבל תקנון חברה בפורמט שונה לגמרי.פתיחת חברה יתרונות וחסרונות

הטפסים שנשלחים לרשם החברות בהליך רישום חברה הם:

תקנון החברה – תקנון חברה שמאפשר לחברה לעסוק בכל עיסוק חוקי ועומד בכל דרישות הרשם ומפרט את חלוקת המניות בין בעלי המניות.

טופס בקשה לרישום חברה – זה טופס רישום שבו מבקשים מהרשם לפתוח חברה חדשה

הצהרת בעלי מניות – על הסכמתם וכשרותם של בעלי המניות לקבל את מניות החברה.

בעלי מניות שיש להם חברה אחרת שהיא חברה מפרת חוק אינם יכולים לרשום חברה חדשה ברשם החברות, חברה נחשבת למפרת חוק אם יש לה חוב אגרות לרשם או שלא הגישה את הדו"ח השנתי לרשם החברות. שים לב, לא מדובר על הדו"ח השנתי שמגישים למס הכנסה !

למי שיש תיק בהוצאה לפועל אינו יכול לפתוח חברה

מי שהוכרז כפושט רגל אינו יכול לפתוח חברה חדשה, אלא אם כן קיבל אישור מיוחד מהכונס הרישמי המתיר לו לפתוח חברה.

לצורך הקמת חברה יש לבחור שם ייחודי לחברה, שם שאינו מזכיר גם בדימיון הפונטי שמות של חברות אחרות הרשומות ברשם החברות.

החברה יכולה להירשם עם שם הכתוב באותיות עבריות, ניתן להוסיף את שם החברה גם באנגלית אם רוצים, אבל לא ניתן לרשום חברה רק עם שם באנגלית.

שם החברה נבדק על ידי הרשם בעברית בלבד.

אפשר בשלב מאוחר יותר לשנות את שם החברה על ידי משלוח בקשה לשינוי שם חברה לרשם החברות, ואם שינוי שם החברה מתקבל מספר החברה נשאר ושמה מוחלף

כשמשנים שם לחברה מקבלים תעודה על שינוי שם מהרשם.

הליך שינוי שם חברה הוא ארוך יחסית ובממוצע לוקח כשלושה שבועות עד שמקבלים תשובה מהרשם.

לצורך הפעלת חברה חובה לפתוח לחברה חשבון בנק.

בנקים מקשים על פתיחת חשבון לבעלי מניות שהסתבכו בעבר בחובות לבנקים, הבנקים מקשים על בעלי מניות מאוד צעירים ו/או חסרי ניסיון לפתוח חשבון בנק לחברה,

בעל חברה יכול למצוא את עצמו במצב שהבנק לא מוכן לפתוח לחברה חשבון בנק ובמקרה כזה פעילות החברה היא בלתי אפשרית מכיוון שאי אפשר לפתוח תיק מע"מ בלי חשבון בנק,

מומלץ לבדוק נושא זה לפני ההחלטה על פתיחת חברה.

במקרים מסויימים אפשר לשקול פתיחת חשבון לחברה בבנק הדואר, מכיוון שבבנק הדואר אין בכלל מושג של אשראי או הלוואות, לעיתים יותר קל לפתוח חשבון בנק לחברה בבנק הדואר.

במקרה שהשיקולים של הבנק בסירוב פתיחת חשבון הם לא נאותים ניתן לפנות למפקח על הבנקים ולבקש את התערבותו.

גם אדם שאינו בעל מניות בחברה יכול להיות מורשה חתימה בבנק מטעם החברה לצורך כך יש צורך בפרוטוקול מינוי מתאים.

הצהרת דירקטורים ראשונים – זו בקשה להתמנות למנהל החברה שבהקמה.

מנהל חברה יכול להיות בעל מניות בחברה ויכול להיות מנהל בחברה שאינו בעל מניות.

לאחר הקמת החברה נהוג לקבל החלטה בחברה על מינוי המנהלים ומינוי מורשי החתימה מטעם החברה,

וכן להכין פרוטוקול עם החלטה על פתיחת חשבון בנק תוך פירוט הבנק והסניף הספציפי בו יש כוונה לפתוח לחברה חשבון והחלטה על מורשי החתימה בחשבון הבנק וצירוף החתימות שיחייב את החברה.

פרוטוקול למינוי מנהלים הוא פרוטוקול שמסכם את ההחלטות שקיבלה החברה.

לצורך פתיחת תיק מע"מ לחברה יש צורך לצרף גם פרוטוקול שמאשר מי הם מנהלי החברה.

ישנם גופים שרוצים לקבל מהחברה פרוטוקול מינוי מורשי חתימה לחברה כשהוא מאושר על ידי עורך דין.

לאחר רישום החברה ברשם החברות אפשר לפתוח לחברה חשבון בנק .

לאחר שיש לחברה חשבון בנק ניתן לפתוח לחברה תיק במס ערך מוסף ולפתוח לחברה תיק במס הכנסה.

אגרת רישום חברה חדשה בסך 2167 ש"ח היא אגרה שמשולמת עבור רישום החברה, תשלום האגרה מבוצע באתר של רשם החברות בכרטיס אשראי.

האגרה השנתית הרגילה משולמת על ידי כל החברות מידי שנה בחודשים ינואר פברואר והיא על סך 1,120 ש"ח.

כתובת החברה כתובת החברה משמשת את רשם החברות למשלוח הודעות על תשלום האגרה השנתית, וכן תשובות לבקשות שונות שהחברה מפנה לרשם החברות ולכן כדאי לוודא שהכתובת מעודכנת. ניתן לעדכן כתובת חברה על ידי משלוח טופס עדכון כתובת חתום על ידי מנהל החברה.

חברה שאינה משלמת את האגרה השנתית לרשם מוכרזת כחברה מפרת חוק

הרשם מטיל על מנהלי החברה ובעלי המניות בחברה סנקציות וקנסות כולל הפעלת המרכז לגביית קנסות.

לכן מומלץ להקפיד לשלם את האגרה השנתית במועד.

אם חברה מפסיקה לפעול מומלץ לפרק את החברה פירוק מרצון בכדי להפסיק את צבירת חובות האגרה.

לינק לאתר רשם החברות לבדיקת שם חברה

מכירת קבלן רשום ברשם הקבלנים

חברה למכירה עם רישיון קבלן רשום

פתיחת חברה עם רישיון ניקיון רישיון כוח אדם רישיון שמירה רישיון השמה ממשרד התמ"ת

פירוק חברות מהיר כולל ביטול חובות אגרה וקנסות

צלצל לדורון יניב עם כל שאלה בנושא פתיחת חברה

052-2443130 רחוב תובל 30 רמת גן. חנייה חופשית אצלנו בבניין

פתיחת חברה הכי מהיר בארץ בעלות מופחתת

רישום חברה עושים היום רק אונליין ובתשלום אגרת רישום מופחתת במאות שקלים

רישום חברה אונליין זה הליך הכי מהיר והכי זול לפתיחת חברה היום

יש לנו ניסיון של 20 שנה בפתיחת חברות ברשם החברות

ראה עשרות המלצות של לקוחות שפתחו חברה דרכנו

צלצל עם כל שאלה בנושא פתיחת חברה לדורון 052-2443130

אגרת רישום חברה חדשה אונליין רק 2167 ש"ח במקום 2614 ש"ח

ראה מה אומרים הלקוחות :

אני רוצה להביע את תודתנו והערכתנו הרבה לשירות שקיבלנו ממך,

קיבלנו מענה מקצועי לשאלות בנושא מיסוי ובניהול נכון של החברה.

זכינו לקבל ממך תמיד מענה מהיר ומקצועי.

לסיכום: קיבלנו יחס אישי מהטובים שידענו.

תקשיבו טוב, פעם ראשונה שאני רושם תגובה בחיים!!!

אבל אני חייב את זה לדורון. אין דברים כאלה!!

דורון רשם לי את החברה ברשם החברות תוך יום!!!!

בנוסף קיבלתי המון מידע עסקי חשוב…

לפני שהגעתי לדורון בזבזתי הרבה כסף ל"מומחה" אחר שלא הצליח לפתוח לי את החברה.

תודה דורון

מיכאל לויט

הגענו לדורון דרך האינטרנט לפתיחת חברה.

כבר משיחת הטלפון מצאנו מולנו אדם לבבי, נעים ומקצועי.

כל תהליך פתיחת החברה היה קל ופשוט

כל עזרה נוספת שהיינו צריכים מדורון ניתנה בנועם ובשמחה.

ממליץ בחום על שירותיו של דורון לרישום חברה ברשם החברות.

דניאל שרון

לפני שהכרתי אותך התעסקתי עם רשם החברות כעסתי והתעצבנתי.

פתרת לי את הבעיה בצורה יעילה מקצועית ואיכותית.

חסכת לי הרבה כסף כאב ראש וגם הרבה מסים.

ועל זה אני חייב לך הרבה תודה

רפי

ראוי לציין לטובה את היחס הנהדר שהעניק לי דורון בפתיחת חברה.

כל תהליך הרישום היה מסביר פנים, נעים ופשוט וכל זאת בזכות דורון.

הזמינות השירות ומאור הפנים הם נר לרגליו!

ברור שאני ממליץ עליו לפתיחת חברה ולליווי עסקי.

תודה רבה, גבריאל תורן

המלצה רישום חברה

התקשרתי כדי להתעניין לגבי פתיחת חברה

דורון נתן לי ייעוץ וידע בעל ערך רב להצלחת העסק שלי

כולל על הכדאיות של פתיחת חברה תוך כדי שהוא מתחשב באינטרס שלי בלבד.

קיבלתי ייעוץ מהימן ומוסמך מתוך כוונה אמיתית וטובה לעזור.

תודה רבה על הזמן שהקדשת לי.

האיש הוא מקצוען אמיתי.

אין ספק שנמשיך לעבוד ביחד!

אייל לוי

רישום חברה בוא עם תעודת זהות ויש לך חברה ברשם החברות

תשלום מופחת של אגרת רישום חברה במערכת האונליין

רישום חברה עושים אצלנו בפגישה של 20 דקות

רשם החברות יפיק לך תעודת רישום חברה הכי מהר

דרכנו כל החומר לפתיחת חברה נשלח ישירות אונליין למחשב של רשם החברות

צלצל לרישום חברה חדשה ברשם החברות !

ראה המלצות של לקוחות שפתחו חברה דרכנו

יש לנו 20 שנות ניסיון בפתיחת חברות צלצל עם כל שאלה 052-2443130

טפסים שנשלחים לצורך רישום חברה

תקנון חברה

טופס בקשה לרישום חברה

הצהרת דירקטורים ראשוניים

הצהרת בעלי מניות לרישום חברה.

תשלום אגרת רישום חברה לרשם החברות בסך 2167 ש"ח במקום 2614 ש"ח

כל המסמכים לרישום חברה נשלחים לרשם החברות ישירות למחשב של רשם החברות בלי עיכוב של שליחים.

רשם החברות מאשר את החברה ואתה מקבל תוך מקסימום 4 ימים תעודת התאגדות של החברה החדשה

הניסיון והידע שלנו מאפשר לך רישום חברה הכי מהיר בארץ !

השלב הבא בתהליך הוא פתיחת חשבון בנק לחברה

לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה מקבלים מהבנק סט של טפסים לחתימה של בעלי המניות וכן לאישור של עורך דין,

אתה צריך להזמין חותמת לחברה, יש מקומות שניתן בהם להזמין חותמת לחברה במקום (חותמות הבורסה תובל 52 רמת גן). בחותמת החברה צריך להופיע שם החברה ויכול להיות רשום גם הח.פ. של החברה.

הטיפול בהכנת כל המסמכים לפתיחת חשבון בנק הוא מורכב ומצריך חתימות עורך דין

שים לב לבקש מהבנק לתת לך אישור על פתיחת החשבון שיכלול את שם החברה וכן את מספר הח.פ. של החברה כי רק כך ניתן לפתוח לחברה תיק במע"מ.

כשיש לך אישור על פתיחת חשבון בנק אפשר לפתוח לחברה תיק מע"מ ופתיחת תיק מס הכנסה לחברה

פתיחת תיק מע"מ לחברה

פתיחת תיק במס הכנסה לחברה

לצורך פתיחת תיק מע"מ לחברה יש צורך במסמכים הבאים :

תעודת רישום

תקנון החברה

אישור על חשבון בנק הכולל את שם החברה ואת הח.פ. שלה

פרוטוקול מורשה חתימה הממנה את המנהלים של החברה

צילום תעודה המעידה על לימודיך את התחום בו החברה עומדת לעסוק

מסמך המעיד על לקוח שמעוניין להזמין עבודה מהחברה החדשה.

חוזה שכירות של משרד או חנות במקרה שהעסק לא מתנהל מהבית.

חותמת החברה.

הטפסים לפתיחת התיקים ברשויות נשלחים למע"מ ומס הכנסה על ידי רואה חשבון שמייצג את החברה.

אחרי שנפתח לחברה תיק במס הכנסה ומע"מ אפשר לבקש לחברה אישור על ניהול ספרים ואישור על פטור מניכוי במקור.

לידיעתך, מס הכנסה נותן לחברות חדשות אישור על 5 אחוז ניכוי במקור

משרדנו מתמחה גם בתחומים נוספים:

מכירת חברות עם רישיון קבלן רשום בסיווג גבוה ברשם הקבלנים

פירוק חברה ברשם החברות

ביטול חובות אגרה ברשם החברות לחברות לא פעילות

טיפול בחברות מפרות חוק

השגת רישיון קבלן רשום ברשם הקבלנים

השגת רישיון נש"מ במהירות

השגת רישיון ממשרד התמ"ת לחברות שמירה חברת אבטחה חברה לניקיון חברה לכח אדם חברת השמה

בגלל הנסיון העשיר שלנו ברישום חברות מומלץ ליצור איתנו קשר לפני כל רישום חברה 052-2443130

פתיחת חברה הכי מהיר בארץ

פתיחת חברה מהיר ברשם החברות

תשלום אגרת רישום חברה במערכת האונליין רק 2176ש"ח

דרך אתר האונליין של רשם החברות כל תהליך פתיחת חברה הוא ממוחשב ולכן מאוד יעיל ומהיר

כיום כל הליך פתיחת חברה כולל המסמכים המתקבלים מרשם החברות נעשים באינטרנט ובאימייל, אין כבר מסמכים "מקוריים" אלא רק מסמכים שנשלחים בדואר אלקטרוני עם אישור חתימה אלקטרונית של רשם החברות.

כששולחים בקשה לפתיחת חברה חדשה חייבים לצרף 3 שמות אפשריים לחברה המבוקשת

אחד הדברים שמעכבים את רישום החברה הוא בחירת שם שמתנגש עם אחד מ 350,000 החברות שכבר רשומות במאגר של רשם החברות.

סיבות נוספות לאי רישום חברה הן במקרה ולאחד מבעלי המניות יש חברה שהיא מפרת חוק או שיש לאחד מבעלי המניות תיקים פתוחים בהוצאה לפועל.

מומלץ לבדוק היטב את כל החברות שהיו רשומות בעבר על שמכם בכדי לוודא שאף אחת מהן לא מפירה חוק.

המסמכים שנשלחים לרשם החברות הם: תקנון חברה, מינוי דירקטורים ראשוניים -מינוי מנהלי החברה, אישור על בעלי המניות של החברה, והעתק שובר תשלום אגרת פתיחת חברה.

בפועל רוב החברות נפתחות בתוך כיומיים, בחודש ינואר מכיוון שיש עומס של חברות חדשות הליך הרישום הוא ארוך יותר.

הליך רישום חברה חדשה באתר האונליין הוא ההליך המהיר ביותר הקיים כרגע והוא הרבה יותר מהיר ממסירת מסמכי רישום פיזיים ברשם החברות.

עלות רישום חברה דרכנו היא נמוכה ומומלצת

תשלום אגרת רישום חברה דרכנו 2167 ש"ח

הכי מהירים והכי מנוסים בארץ ברישום חברות ברשם החברות ! פתיחת חברה ברשם החברות

פתיחת חברה חדשה במהירות

את האישורים תקבל ישירות למייל שלך.

המשרד שלנו מנוסה בכל הקשור לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה דרכנו יש צורך רק בתעודת זהות וכרטיס אשראי

האגרה לפתיחת חברה היא בסך 2167 ש"ח באונליין מבוצעת רק עם כרטיס אשראי באתר של רשם החברות

צלצל עכשיו עם כל שאלה בנושא פתיחת חברה לדורון 0522443130

נייעץ לך גם בבחירת שם חברה מתאים שיאפשר לך רישום חברה בלי עיכובים.

זכור, ברשם החברות רשומות כ 350 אלף חברות ולכן רוב השמות כבר תפוסים ונדרשת יצירתיות בבחירת שם לחברה.

יתרונות וחסרונות בפתיחת חברה בע"מ

היתרון הגדול בניהול חברה בע"מ לעומת עוסק מורשה עצמאי הוא שיש הפרדה בין הרכוש הפרטי לרכוש העסקי,

אם חברה בערבון מוגבל נכנסת לחובות הרכוש הפרטי של בעל המניות לא נפגעהמלצה רישום חברה

אם אתה פותח עסק עצמאי שנכנס לחובות מוטל עיקול גם על כל הנכסים הפרטיים שלך.

בחברה בע"מ אפשר לתכנן יותר טוב את התשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי במיוחד כשלחברה יש רווח גבוה.

פתיחת חברה בע"מ מומלצת בתחומי עיסוק עם סיכונים כלכליים גבוהים כגון פתיחת חברת לבניין ופיתוח פתיחת חברה לאספקת והתקנת גז וכדומה.

חברות בנייה וקבלנים רשומים פותחים חברה נפרדת לכל בניין שהם בונים בכדי שפגיעה בפרויקט אחד לא תשפיע על כלל פעילויות החברה.

רישום חברה בע"מ מחייב עלות גבוהה יותר של הנהלת חשבונות ודוח שנתי ובנוסף עלות אגרה שנתית לרשם החברות בסך 1120 שח.

יש לנו ניסיון רב בעסקים ונעזור לך להחליט מה הכי מתאים לך.

מחיר פתיחת חברה ברשם החברות

פתיחת חברה מבוצעת דרכנו במהירות הכי גבוהה שקיימת בארץ.

אתה מגיע אלינו היום ותוך יומיים יש לך חברה ברשם החברות

האגרה לרשם החברות עבור רישום חברה חדשה אונליין רק 2167 ש"ח.

תשלום האגרה לרישום חברה הוא עבור פתיחת החברה וכן עבור האגרה השנתית עבור השנה הנוכחית עד לחודש דצמבר.

האגרה השנתית השוטפת בה תחויב בחודש ינואר בשנה הבאה היא בסך 1120 ש"ח בלבד.

הכל נעשה אצלנו במהירות ובמקצועיות.

ראה מה אומרים עשרות לקוחות מרוצים מהשירות שהם מקבלים אצלנו בהקמת חברה חדשה

אנחנו מאוד סבלנים כי אנחנו רוצים להבטיח שתצליח בעסק שלך.

שעות העבודה הם ימים א-ה  שעות 10-17 .

המשרד שלנו נמצא ברחוב תובל 30 רמת גן קומה 4

זה איזור הבורסה ברמת גן ולכן אנחנו שומרים ללקוחות שלנו חניה חינם בבניין שלנו

פתיחת חברה מתחילה בטלפון לדורון יניב 052-2443130

הקמת חברה ברשם החברות בתשלום אגרה מופחתת

רישום חברה מהיר במערכת אונליין של רשם החברות

חסכון של מאות שקלים בתשלום אגרת רישום מופחתת רק דרכנו

הקמת חברה עם מומחה בפתיחת חברות ובמחיר הכי משתלם בארץ

 • הקמת חברה דרכנו במחיר מצויין
 • מעל 20 שנות ניסיון בהקמת חברות והכי הרבה ממליצים
 • אתה מגיע אלינו עם תעודת זהות ואנחנו עושים את כל היתר
 • תקבל את תעודת ההתאגדות של החברה מרשם החברות הכי מהר בארץ
 • צלצל עם כל שאלה בנושא הקמת חברה לדורון יניב 052-2443130
 • כל התהליך אצלנו הוא ממוחשב עם חיבור ישיר לרשם החברות לכן זה הכי מהיר בארץ
 • מחיר הקמת חברה כולל כל מה שאתה צריך עד לקבלת תעודת התאגדות
 • בדיקת זמינות שם חברה ברשם החברות
 • ראה המלצות פתיחת חברה מלקוחות מרוצים

כדאי לך לעבוד רק עם מומחים בהקמת חברות 052-2443130

נמצא עבורך את הפתרון הכי מתאים והכי משתלם לעסק שלך.

פתיחת חברה לצורך קבלת רישיון קבלן רשום מרשם הקבלנים

נבדוק אם שם החברה פנוי לרישום ברשם החברות.

אנו מבצעים הקמת חברה חדשה בפגישה אחת וחוסכים לך הרבה זמן וכאב ראש

קבל תשובה לכל שאלה בנושא הקמת חברות ברשם החברות

ייעוץ טלפוני לפתיחת חברה ברשם החברות או פתיחת עסק חדש

הקמת חברה ברשם החברות – צלצל עכשיו לדורון 052-2443130

חניה חינם בבניין שלנו ברחוב תובל 30 רמת גן – איזור הבורסה ברמת גן.

איזה מסמכים דרושים להקמת חברה ברשם החברות :

 •  תקנון חברה – לרוב החברות מספיק תקנון סטנדרטי שמאפשר לחברה לעסוק בכל עיסוק חוקי
 • הצהרת דירקטורים ראשונים – מינוי מנהלים לחברה
 • הצהרת בעלי מניות – להקמת חברה מספיק בעל מניות יחיד
 • 3 שמות אלטרנטיביים במידה והשם הראשון לא עובר
 • מה תהיה כתובת החברה (ת.ד. אינו מספיק)
 • ביצוע תשלום אגרה מופחתת של 2167 ש"ח בלבד (במקום 2614 ש"ח)

כל המסמכים הנ"ל נשלחים אונליין למחשב של רשם החברות

אם זו התחלה של עסק חדש חשוב לעשות את זה חכםרישום חברה רשם החברות

שירותים נוספים בתשלום שתמצא במשרדנו:

פירוק חברות לא פעילות ברשם החברות

מכירת חברה עם רישיון קבלן רשום 

טיפול בחברות מפרות חוק ברשם החברות

מחיקת חובות אגרה ברשם החברות בתהליך פירוק חברה

פירוק חברות מרצון

פתיחת חברה לניקיון כולל השגת רישיון לחברת ניקיון ממשרד התמ"ת רישיון קבלן שירות

פתיחת חברת שמירה כולל רישיון חברת שמירה עם נשק או חברת אבטחה ממשרד התמ"ת

פתיחת חברה לכוח אדם, הקמת חברת השמה טיפול בקבלת רישיון משרד התמ"ת

השגת רישיון נש"מ

רישיון קבלן רשום ברשם הקבלנים

אישור העסקת עובדי שטחים לקבלן רשום מרשות ההגירה

ייעוץ להגדלת הרווח בעסק

הקמת חברות הכי מהיר והכי מקצועי בארץ

צלצל עכשיו לדורון יניב 052-2443130

רישום חברה הכי מהיר ברשם החברות

מומחים ברישום חברות ברשם החברות

מכיוון שאנחנו מחוברים אונליין אתה משלם אגרה רישום מופחתת של 2167 שח בלבד במקום 2614 שח

כל תהליך רישום חברה מסתיים בפגישה קצרה

כל מה שאתה צריך להביא זה תעודת זהות וכרטיס אשראי

ראה עשרות המלצות על פתיחת חברה מלקוחות שטיפלנו בהם

צלצל לרואה חשבון דורון יניב פתיחת חברה 0522443130

 • ייעוץ טלפוני לרישום חברה מהיר
 • רישום חברה אונליין ברשם החברות
 • מחיר פתיחת חברה אצלנו כולל הכנת תקנון החברה וכולל משלוח לרשם
 • אנחנו מכינים את כל הטפסים הדרושים לצורך פתיחת חברה ברשם החברות
 • כולל משלוח הטפסים לרשם וקבלת תעודת רישום לאימייל
 • יש לנו חיבור ישיר למחשב של רשם החברות והכל נעשה אונליין
 • טיפול מקצועי ויסודי בכל התהליך
 • מחיר פתיחת חברה מצויין – צלצל לברר
 • אגרת רישום חברה חדשה אונליין תשלום מופחת 2167 ש"ח בכרטיס אשראי
 • אנחנו משרד רציני עם מעל 20 שנות ניסיון ברישום חברות וניהול חברות בע"מ

צלצל לכל שאלה בנושא רישום חברה לדורון יניב 052-2443130

אנחנו דואגים לכל תהליך רישום החברה ברשם החברות,

כולל בדיקת זמינות שם החברה באתר רשם החברות

כל מה שאתה צריך להביא זה תעודת זהות וכרטיס אשראי לתשלום האגרה

רישום חברה אונליין זו האופציה הכי מהירה בארץ לפתיחת חברה ברשם החברות

מה שפעם עשו עם שליחים היום עושים ישירות בתוך האתר של רשם החברות

העבודה באונליין מאפשרת שליחה של כל מסמכי רישום החברה ישירות למערכת אונליין של רשם החברות.

גם התשובה מרשם החברות נשלחת בדואר אלקטרוני עם חתימה אלקטרונית שמאשרת את המסמכים

רשם החברות מחזיר את המסמכים הבאים

תעודת התאגדות חברה עם חתימה אלקטרונית

תקנון החברה

אישור על דירקטורים של החברה

אישור על בעלי המניות של החברה.

רשם החברות מסיים בדרך כלל הליך רישום חברה תוך יומיים.

חשוב לבחור לחברה שם מיוחד וייחודי מכיוון שברשם החברות רשומות 350,000 חברות והשם של החברה שלך לא יכול להזכיר אותם.

לכן כשממלאים את הטפסים לרישום חברה מצרפים סה"כ 3 שמות אלטרנטיביים לחברה ורשם החברות בודק אותם לפי הסדר שאנחנו רוצים.

האגרה לרישום חברה חדשה אונליין רק 2167 ש"ח במקום 2614 ש"ח

האגרה השנתית שכל חברה משלמת ב חודש ינואר היא בסך 1120 ש"ח.

צריך להבין שבתחילת חודש ינואר יש לחץ גדול ברשם החברות ולכן פתיחת חברה בחודש ינואר עלול לקחת יותר זמן.

צלצל עם כל שאלה בנושא הקמת חברה ברשם החברותרישום חברה ברשם החברות

דורון יניב חניה חינם במשרד שלנו ברחוב תובל 30 באיזור הבורסה רמת גן

צלצל עכשיו עם כל שאלה בנושא רישום חברה ברשם החברות 052-2443130

אגרת רישום חברה חדשה היא 2167 ש"ח

תשלום אגרת רישום חברה מומלץ לבצע את תשלום האגרה רק במעמד החתימה על מסמכי החברה.

השלבים אחרי רישום החברה הם :

 • פתיחת חשבון בנק לחברה
 • פתיחת תיק מע"מ לחברה
 • פתיחת תיק מס הכנסה לחברה
 • השגת אישור על ניכוי במקור ואישור על ניהול ספרים

אם אתה בעל המניות היחיד בחברה זה נקרא רישום חברת יחיד.

אם בחברה שלך יותר מבעל מניות יחיד מאוד מומלץ להכין במקביל לרישום החברה גם הסכם מייסדים שיפרט את מכלול היחסים בין בעלי החברה.

הסכם מייסדים כולל בדרך כלל את הנושאים הבאים:

זכויות חתימה, השקעת כספים, חלוקת משכורות לשותפים, משיכת רווחים מהחברה כדיבידנד או השקעת הרווח בחזרה בחברה, קריטריונים להכנסת שותף, מכירת מניות, ניהול החברה, מינוי מנהלים, בחירת רואה חשבון לחברה, אי תחרות, קניית המניות על ידי בעל מניות קיים או משקיע חדש, פירוק חברה, הפסקת פעילות החברה ועוד

לידיעתך: אם יש לך חברה ישנה שהיא כבר לא פעילה מומלץ לפרק את החברה לפני שרשם החברות יטיל עליך קנסות כבדים.

צלצל לפירוק חברה מרצון במחיר מצוין כולל ביטול חוב אגרות.

הסנקציה נגד חברות מפרות חוק הוא שלבעל מניות בחברה מפרת חוק אין אפשרות לפתוח חברה חדשה.

רישום חברה הכי מהיר בארץ

צלצל לדורון  052-2443130

הקמת חברה – פתיחת עסק

פתיחת חברה נעשית ממספר סיבות שיש לשקול לפני רישום חברה.

הסיבות שיכולות לעודד רישום חברה ברשם החברות לעומת פתיחת תיק עצמאי הן:

פתיחת חברה או עסק עצמאי

הקמת חברה או פתיחת עוסק מורשה

לפתיחת חברה בע"מ יש דימוי של עסק יותר רציני מפתיחת עוסק מורשה רגיל, חברה נתפסת כגוף יותר מכובד.

הקמת חברה מאפשרת להגביל את אחריות בעלי המניות לעומת האחריות הבלתי מוגבלת למי שפותח עסק עצמאי

אם עוסק עצמאי נקלע לקשיים עלולים לעקל לו את כל הנכסים כולל כל הנכסים הפרטיים שלו ושל המשפחה.

לכן בתחומי עיסוק עם סיכון כספי גבוה כגון בנייה, עדיף לפתוח חברה בע"מ ולא לפתוח תיק של עוסק מורשה.

במקרה של מספר שותפים שמעוניינים להקים עסק עצם ניהול העסק כחברה בע"מ מכניס המון סדר בהתחשבנות שבין השותפים לבין עצמם וזאת מכיוון שחברה בע"מ חייבת לנהל הנהלת חשבונות כפולה שכוללת גם את כל התנועות בבנק ומעקב מדוייק אחר יתרות הלקוחות, הספקים ובעלי המניות, מה שלא קיים בהתנהלות של שותפות או עסק עצמאי.

כשעסק מרוויח מעל 20,000 בחודש ישנם יתרונות כלכליים ברישום חברה בע"מ.

אם אתה מתכנן להשקיע את הרווחים מהעסק בקניה של רכוש – יש עדיפות להקמת חברה ברשם החברות.

החיסרון העיקרי של חברה לעומת עסק עצמאי רגיל זו העלות של הנהלת החשבונות של חברה לעומת הנהלת החשבונות של עסק עצמאי, וכן המחיר של מאזן שנתי לחברה לעומת מחיר דוח שנתי לעצמאי.

בנוסף עלות פתיחת חברה ברשם החברות מסתכמת בלפחות 3,500 ש"ח לעומת עלות אפסית של פתיחת עסק עצמאי.

אם לבעל החברה ההפרש הזה בעלות ניהול חברה מול עלות ניהול עצמאי אינו משמעותי כדאי לו להקים חברה בע"מ.

משרדנו ערוך לעזור לך להחליט, אפילו בשיחה טלפונית, איזו אפשרות עדיפה לך, פתיחת חברה או פתיחת עוסק מורשה.

פונים אלינו הרבה בעלי עסקים שרוצים לפתוח חברה בע"מ ברשם החברות מכיוון שאנחנו פותחים חברה במחיר הכי נמוך בארץ!

במהלך שיחות רבות שערכתי עם יזמים גיליתי שחלק מהפונים ומעוניינים ברישום חברה מתאים יותר לפתוח תיק עצמאי במס הכנסה או תיק שותפות ולא פתיחת חברה.

מחיר הנהלת החשבונות של חברה בע"מ הוא גבוה בגלל הדרישה של רשויות המס לנהל הנהלת חשבונות כפולה בחברה לעומת הנהלת חשבונות חד צידית אצל עצמאים.

משרדנו מתמחה מזה 25 שנים בכל השלבים של פתיחת עסק, פתיחת חברות ברשם החברות וייעוץ עסקי שיווקי להגדלת הרווח הכולל בעסק,

לפני כל פתיחת חברה אנחנו נותנים ייעוץ חינם לכל פונה ועוזרים לו להחליט איזה פתרון הכי מתאים עבורו.

בנוסף אנחנו מלווים יזמים בתהליך פתיחת חשבון בנק לחברה, פתיחת תיק במס הכנסה לחברה, פתיחת תיק מע"מ לחברה.

כמו כן אנחנו מדריכים כל בעל עסק חדש בכל התהליך של פתיחת עסק כולל הפנקסים שצריך לנהל, ההוצאות המוכרות למס הכנסה וכדומה.

ומכיוון שכל העסקים זקוקים גם לקצת דחיפה בנושא שיווק ומכירות אנחנו מעניקים ייעוץ עסקי שיווקי במטרה להגדיל את רווחי העסק.

אם אתה שוקל פתיחת חברה ברשם החברות כדאי לך להתקשר לדורון 052-2443130

החישוב המדוייק של הכדאיות הכלכלית בפתיחת חברה נעשה לכל בעל עסק בנפרד בהתחשב בנסיבות הספציפיות של אותו בעל עסק, ולכן המסקנה של כל אחד יכולה להיות שונה אפילו כשמתכננים פעילות דומה.

פתיחת חברה אונליין במהירות וחסכו מאות שקלים

פתיחת חברה אונליין עם תשלום אגרת רישום חברה מופחת בסך 2167 ש"ח בלבד

רישום חברה מהיר באתר האונליין של רשם החברותרישום חברה רשם החברות

כל מה שאתה צריך להביא לפתיחת חברה זה תעודת זהות וכרטיס אשראי

20 שנות ניסיון פתיחת חברות מהיר ברשם החברות

ראה עשרות המלצות על פתיחת חברה מלקוחות מרוצים

פתיחת חברה דורון יניב 0522443130

לידיעתך אין כל אפשרות לפתוח חברה בלי חתימות של עורך דין.

השירות כולל :

 • הכנת תקנון חברה
 • הכנת כל הטפסים לרישום חברה ברשם החברות
 • בדיקה ששם החברה פנוי ברשם החברות
 • משלוח טופסי הרישום אונליין למחשב של רשם החברות
 • הכנת כל הפרוטוקולים והחתימות על המסמכים לפתיחת חשבון בנק לחברה
 • אתה מקבל תעודת רישום חברה הכי מהר

פתיחת חברה התקשר לדורון יניב 052-2443130

חנייה חינם במשרד שלנו ברחוב תובל 30 רמת גן

מעבר לטיפול בפתיחת החברה יש לשלם אגרת רישום מופחתת של 2167 ש"ח לרשם החברות במקום 2614 ש"ח.

את האגרה ניתן לשלם רק עם כרטיס אשראי

למשרד שלנו אחוזי ההצלחה הכי גבוהים בארץ בפתיחת חברה ברשם החברות !

בפתיחת חברה חשוב לבחור שם חברה שלא דומה לשמות אחרים,

לרשם החברות יש תוכנה מיוחדת שבודקת דמיון פונטי של השם הנבחר לכל 350,000 החברות הרשומות .

לינק לבדיקת שם חברה

הניסיון הרב שלנו בפתיחת חברות מאפשר לנו להצליח במקום שאחרים יעכבו אותך שבועיים שלושה !

אין צורך בשליח לרשם החברות הוא רק יעקב את רישום החברה שלך

רוצה לפתוח חברה במהירות בוא אלינו ופתח חברה ברשם החברות

אחרי פתיחת החברה ברשם החברות יש לפתוח לחברה חשבון בנק

אחרי שיש לחברה חשבון בנק אפשר לפתוח לחברה תיק במע"מ ותיק במס הכנסה.

לידיעתך: עבודה עם שליחים לרשם החברות רק מעכבת את רישום החברה וגם מצריכה תשלום יותר גבוה של אגרת רישום

רישום חברה אונליין באתר רשם החברות במהירות

רשם החברות מבטיח רישום חברה אונליין תוך 4 ימים, בפועל חברות נפתחות תוך יום או יומיים

אגרת רישום חברה חדשה מופחתת בתשלום עם כרטיס אשראי אונליין

אם אחד מבעלי המניות לא נמצא בארץ תהליך הרישום הוא מאוד מורכב

אחרי רישום החברה יש צורך לפתוח לחברה חשבון בנק

פתיחת חשבון בנק מצריכה הכנת פרוטוקולים וחתימות על מסמכי הבנק כולל אישור עורך דין.

לאחר פתיחת חשבון הבנק אפשר לפתוח לחברה תיק במע"מ ולפתוח לחברה תיק במס הכנסה.

בנוסף לפתיחת חברות אנחנו מומחים גם ב:

 • מכירת חברה עם רישיון קבלן רשום בסיווג גבוה
 • פתיחת חברה לקבלן רשום
 • פירוק חברות לא פעילות ברשם החברות
 • קבלת רישיון ניקיון ממשרד התמ"ת רישיון ניקיון מהמשרד לכלכלה
 • פתיחת חברת כוח אדם והשגת רישיון ממשרד התמ"ת
 • פתיחת חברת השמה כולל רישיון השמה ממשרד התמ"ת
 • פתיחת תיק מע"מ לחברה פתיחת תיק מס הכנסה לחברה בע"מ
 • פירוק חברה ברשם החברות כולל ביטול חובות אגרה
 • ייעוץ האם לפתוח חברה או עוסק מורשה

כמה זמן לוקח הקמת חברה ?

כמה זמן לוקח רישום חברה ?

מכיוון שאנחנו מחוברים למחשב של רשם החברות הקמת חברה דרכנו מבוצעת הכי מהר שניתן !

אתה מגיע אלינו למשרד היום, חותם על תקנון חברה שמאפשר לחברה שלך לעסוק בכל עיסוק חוקי, חותם על כל הטפסים לפתיחת חברה מהיר, הטפסים מאומתים ע"י עורך דין כל טפסי רישום החברה נסרקים ונשלחים ישירות למחשב של רשם החברות זה מה שנקרא פתיחת חברה אונליין

תוך מקסימום 4 ימים החברה שלך פתוחה ברשם החברות ואתה מקבל תעודת התאגדות של חברה חדשה ואת מספר ח.פ. של החברה.

כל התהליך של הקמת חברה דרכנו הוא ממוחשב ולכן מאוד מהיר ולכן גם המחיר מצוין.

היום אין כבר צורך בשליחים, עבודה עם חברה לשליחויות עלולה לעכב את פתיחת החברה בשבועיים !

עלות הקמת חברה כמה עולה לפתוח חברה חדשה

צלצל לברר מחיר פתיחת חברה ברשם החברות

אגרת רישום חברה בשנת 2019 דרכנו היא 2167 שח בלבד!

אנחנו מציעים לך לבצע את תשלום אגרת רישום חברה רק כשתהיה במשרדנו כדי שנוכל להפיק אישור תשלום תקין.

בסוף תהליך תשלום אגרת רשם החברות מדפיסים קבלה שמאשרת את התשלום שביצעת עבור פתיחת חברה החדשה.

אין אפשרות לשלוח את טופסי הרישום בלי לשלם את אגרת הרישום.

האם יש צורך לשלם לעוד גורמים עבור הקמת חברה ברשם החברות ?

מעבר לתשלום עבורנו ותשלום אגרה לרשם החברות אין לך יותר תשלומים לרישום חברה ברשם החברות.

תהליך פתיחת חברה ברשם החברות

 • אתה מגיע למשרד שלנו ברחוב תובל 30 רמת גן, מחנה את הרכב בחניה החופשית בבניין
 • חותם על כל מסמכי פתיחת חברה שאנחנו מכינים
 • משלם אגרת רישום חברה בסך 2167ש"ח לרשם החברות אגרה רישום מופחתת
 • הטפסים לפתיחת חברה מוחתמים ע"י עורך דין ונשלחים ישירות למחשב של רשם החברות

לצורך פתיחת חברה ברשם החברות צריך לבחור שם ייחודי לחברה בעברית ואם רוצים גם שם חברה באנגלית שהוא התרגום המילולי או תרגום פונטי של שם החברה בעברית.

בנוסף חובה לצרף עוד לפחות 2 שמות חלופיים למקרה שהשם הראשון לא יאושר על ידי רשם החברות.

אין אפשרות טכנית לשלוח בקשה לרישום חברה חדשה בלי למלא 3 שמות .

שם החברה הוא הגורם העיקרי לעיכובים בפתיחת חברה לכן כדאי לך לחשוב על שמות ייחודיים שלא מזכירים אף שם אחר .

הסיבה השניה שבגללה יכול רשם החברות לא לרשום חברה אם אחד מבעלי המניות הוא בעלים של חברה מפרת חוק

הסיבה השלישית לאי פתיחת חברה היא אם לאחד מבעלי המניות חובות פתוחים בהוצאה לפועל

שים לב אם אתה במקרה מבצע את תשלום האגרה בעצמך חובה לרשום בפרטי המשלם את שם החברה החדשה המבוקש, לכן עדיף לבצע את התשלום רק איתנו

הטפסים שאנחנו מפיקים לצורך הקמת חברה:

 • תקנון חברה
 • בקשה לרישום חברה
 • הצהרת דירקטורים ראשונים
 • הצהרת בעלי מניות על הסכמתם לקבל את המניות
 • צילום תשלום אגרה לפתיחת חברה בסך 2167 ש"ח

כל הטפסים לרישום חברה חייבים אישור עורך דין.

כל החומר נסרק ונשלח אלקטרונית לאתר האונליין של רשם החברות

רשם החברות מבטיח זמן טיפול של עד 4 ימי עבודה מהיום שלאחר קבלת הבקשה.

בפועל בדרך כלל חברות נפתחות בתוך כיומיים.

בתחילת חודש ינואר יש לחץ מאוד גדול ברשם החברות והליך פתיחת חברה יכול לקחת מעל ל 4 ימים

כשהחברה מאושרת על ידי רשם החברות מתקבלים באימייל:

תעודת ההתאגדות של החברה הכוללת גם את מספר החברה ברשם החברות ח.פ. חתומה אלקטרונית

תקנון החברה חתום אלקטרונית על ידי רשם החברות

אין יותר "תעודת התאגדות מקורית" מכיוון שכל התהליך נעשה באימייל יש רק תעודה חתומה אלקטרונית

פתיחת חשבון בנק לחברה

לצורך הפעילות השוטפת של חברה ולצורך פתיחת תיק במע"מ ותיק במס הכנסה חובה לפתוח לחברה חשבון בנק.

מקבלים מהבנק ערימה של טפסים למילוי ולחתימה על ידכם פלוס חותמת החברה וכן נדרשת חתימת אימות של עורך דין.

לכן לצורך פתיחת חשבון הבנק לחברה ופתיחת תיק מע"מ לחברה יש להזמין חותמת עם שם החברה.

הבנק דורש לקבל תעודת התאגדות ותקנון חברה כשהם מאומתים ע"י עורך דין.

מינואר 2015 הבנקים מחייבים בנוסף לכל הטפסים גם מילוי טופס הצהרה לצורך fatca שמיועד לרשויות האמריקאיות אבל כל מי שפותח חשבון בנק חייב למלא. טופס fatca הוא מורכב ומחייב הבנה באפשרויות השונות למילוי, לעובדי הבנק נאסר לתת סיוע במילוי הנכון של הצהרת fatca ולכן תוכל לקבל הסבר מלא אצלנו.

לידיעתך: אם לחברה צפוי מחזור נמוך מ 5 מליון ש"ח בשנה החברה זכאית לשלם דמי ניהול מופחתים בבנק, וכדאי לבקש את זה בזמן פתיחת חשבון הבנק לחברה.

פתיחת תיק במס הכנסה לחברה

לצורך פתיחת תיק במס הכנסה לחברה יש צורך למלא טופס לפתיחת חברה שניתן להוריד מהאינטרנט ונמצא בכל משרד רואה חשבון,

מכיוון שבחברה אתה מקבל את הרווחים כמשכורת לכן עם פתיחת התיק במס הכנסה נפתח לחברה גם תיק ניכויים.

נדרשת חתימה של מנהל החברה פלוס חותמת החברה על טופס לייפוי כוח לרואה חשבון לטפל בקשר עם מס הכנסה ומע"מ עבור החברה.

בנוסף ייתכן שתזדקק להפקת אישור על פטור מניכוי במקור לחברה ואישור על ניהול ספרים תקין.

כמה זמן לוקח לפתוח תיק במס הכנסה ?

המשרד שלנו מחובר למחשב של מס הכנסה ומע"מ לכן תהליך פתיחת תיק במס הכנסה ובמס ערך מוסף הוא מיידי.

פתיחת תיק מע"מ לחברה

לצורך פתיחת תיק מע"מ לחברה יש צורך בטפסים הבאים :

תעודת רישום חברה

תקנון חברה

חתימת מנהל החברה וחותמת של החברה על טופס לפתיחת תיק עוסק מורשה לחברה

אישור על חשבון בנק על שם החברה החדשה הכולל את שם החברה מספר ח.פ. ופרטי הבנק

צילום ברור של תעודות זהות של בעלי המניות כולל ספח כתובת

כתובת פעילות החברה וחוזה שכירות

הסכם התקשרות ראשוני עם לקוח פוטנציאלי

חותמת החברה

טופס ייפוי כוח לרואה חשבון לטפל בפתיחת החברה במס ערך מוסף

פרוטוקול על החלטה למינוי מנהלים לחברה מאושרת על ידי עורך דין

חתימה של רואה חשבון המייצג את החברה על הטפסים.

המשרד שלנו מחובר למחשב של מס ערך מוסף ומס הכנסה ולכן כל התהליך של פתיחת התיקים הוא קל .

כל התהליכים הנ"ל מבוצעים במשרדנו הנמצא ברחוב תובל 30 רמת גן במתחם הבורסה ברמת גן, יש לנו חניה חינם בבניין עבורך.

yaniv2000@gmail.com

כל מה שקשור לפתיחת חברה נעשה במשרדנו באופן הכי מקצועי הכי מהיר ובעלויות הכי משתלמות בארץ

 • מכירת קבלן רשום עם סיווג גבוה ברשם הקבלנים
 • פתיחת חברת שמירה כולל רישיון ממשרד התמ"ת
 • פתיחת חברה אבטחה כולל רישיון תמ"ת
 • פתיחת חברה לכוח אדם
 • פתיחת חברת השמה
 • רישיון חברה לניקיון ממשרד התמ"ת
 • פתיחת תיק מע"מ לחברה פתיחת תיק מס הכנסה לחברה בע"מ
 • רישום חברה מהיר
 • בדיקת זמינות שם חברה
 • פירוק חברה מרצון כולל ביטול כל החובות והאגרות לרשם החברות
 • פירוק חברה לא פעילה
 • פירוק חברת יחיד אונליין

כדאי לך להתקשר לדורון

פתיחת חברה ברשם החברות

קניית חברה עם רישיון קבלן רשום ברשם הקבלנים

השגת רישיון ממשרד התמ"ת משרד הכלכלה ניקיון כוח אדם שמירה

השגת רישיון נש"מ

דורון יניב 052-2443130