קבלת רישיון במהירות

חידוש רישיון נש"מ

תוך כמה זמן אפשר לקבלן רישיון חלפן כספים ?

דרכנו יהיה לך הכי מהר שאפשר

צלצל לגל 054-5541477 המומחה הכי גדול בארץ לקבלת רישיון change נש"מ

מומחים בהגשת בקשה לחידוש רישיון נש"מ לפי הדרישות החדשות !

מחודש יוני 2017 הנפקת הרישיונות עברה לטיפול הרשות לשוק ההון

כמו כן השתנו התנאים לקבלת הרישיון

השתנו גם זמני הטיפול עד לקבלת רישיון נש"מ – מכיוון שהרשות לשוק ההון לא היתה ערוכה עד לאחרונה לאישור רישיונות

כל בעל רישיון נש"מ קיים חייב להגיש באופן מיידי בקשה לחדש את הרישיון שלו לפי הדרישות החדשות

ברשותנו למכירה חברה עם רישיון נש"מ מיידי.

מי יכול לקבל רישיון לצ'אינג נשמ change

אזרח או תושב ישראלי בן 18 לפחות, או חברה ישראלית שלפחות אחד מהמנהלים הוא אזרח או תושב ישראלי בגיר. או חברה שנרשמה מחוץ לישראל בתנאי שבמדינה בה נרשם התאגיד קיימת חקיקה לאיסור הלבנת הון, והחברה נרשמה כדין בישראל.
מבקש הרישיון או בנושא משרה בתאגיד התקיימה אחת מן החלופות הבאות:
1. הוא לא הורשע בעבירה של הלבנת הון.
2. הוא לא הורשע בעבירה שלדעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע.
3. לא הוטל עליו עיצום כספי לפי פרק ה' לחוק, בשל הפרה שלדעת הרשם מפאת מהותה חומרתה ונסיבותיה הוא אינו יכול לשמש נותן שירותי מטבע.
בנוסף על המבקש לעמוד בדרישות הון עצמי של 300 או 500 אלף ש"ח לפי סוג הפעילות – ראה בהמשך

מה הדרישות להון עצמי לקבלת או חידוש רישיון צ'יינג נש"מ נותן שירותי מטבע ?

מחודש יוני 2017 התווספה דרישה להון עצמי של מבקש רישיון או מחדש רישיון נש"מ

למבקש רישיון לשירותי אשראי מתן הלוואות חוץ בנקאיות וניכיון שיקים נדרש הון עצמי מינימלי בסך 500 אלף ש"ח

למבקש רישיון בנכס פיננסי: המרת מטבע והעברות כספים לחו"ל נדרש הון עצמי מינימלי של 300 אלף ש"ח

בעלי רישיון בסיסי: הון עצמי מזערי בסך 500,000 ₪
בעלי רישיון מורחב: הון עצמי מזערי בהתאם לצבר האשראי:
25-50  מיליון ₪ צבירת אשראי- נדרש הון עצמי בסך 1,000,000 ₪,
50-100 מיליון ₪ צבירת אשראי- נדרש הון עצמי בסך 2,000,000 ₪
ומעל 100 מיליון ₪ צבירת אשראי- נדרש הון עצמי בסך 4,000,000 ₪.

המפקח יוכל להטיל סנקציות ולבטל רישוי חברות שלא עמדו בתנאי הרישיון של הנש"מ.

רשות שוק ההון מנפיקה עכשיו את הרישיון ומפקחת על כל נושא חלפנות כספים וניכיון שיקים.

הרגולטור החדש יפקח על הצ'יינג'ים ויבדוק טוב יותר את פעילות חברות הצ'ינג באופן שוטף .

התווספה דרישה להצגת הצהרת הון מעודכנת של מבקש הרישיון בכדי לוודא שהוא עומד בתנאי ההון העצמי הנדרש

הדרישה להון עצמי חלה גם על חברה וגם על מבקש רישיון באופן עצמאי

התווספה דרישה לקבל ממס הכנסה ומע"מ אישורים על כך שאין למבקש הרישיון יתרות חוב בתיק.

משרדנו מתמחה בהשגת רישיון ל change לחברות חלפני כספים ניכיון שיקים ממשרד האוצר.

צלצל לקבלת הסבר על השגת רישיון נש"מ ועל חידוש רישיון 054-5541477

אפשר לקבל הן כעסק עצמאי והן כחברה בע"מ

תוכל לברר איתנו איך עדיף לך להירשם כחלפן כספים.

הרישיון ניתן עבור כתובת ספציפית אחת.

אם אתה מעוניין במספר כתובות או סניפים לפעילות ה CHANGE עליך לציין את זה בבקשה.

פתיחת חשבון בנק לנש"מ

הבנקים לא אוהבים לפתוח חשבון בנק לנותן שירותי מטבע !

רוב סניפי הבנק לא מוכנים לפתוח למקבל הרישיון חשבון בנק.

לפעמים קשה יותר לפתוח חשבון בנק מלקבל רישיון נש"מ.

אם אתה לא מצליח לפתוח חשבון בנק לברה שלך מציע לך להתקשר אלינו

אל תפעל בצורה שתקלקל את האפשרות שיפתחו חשבון בנק לעסק שלך.

חלק מהבנקים מרכזים את חשבונות נש"מ בסניפים מתמחים אבל קשה להיכנס לשם.

צלצל לברר כמה עולה להוציא רישיון נותן שירותי מטבע

השגת רישיון דרכנו היא הכי מהירה והכי מקצועית

רישיון חלפן צאנג דורון יניב

מכיוון שאנו יודעים בדיוק איך להגיש אותה ומה הדרישות הכי עדכניות !

להשגת רישיון צלצל לגל  054-5541477

קבלת רישיון נש"מ לניכיון שיקים
קבלת רישיון change / נש"מ

כדי לעסוק בחלפנות כספים או בניכיון שיקים או בהעברת כספים לחו"ל חובה לקבל ממשרד האוצר רישיון נותן שירותי מטבע

רישיון נש"מ שזה ראשי התיבות של נותן שירותי מטבע או מה שנקרא בפי העם רישיון change או רישיון צ'יינג.

בארץ פעלו כ 3,000 חלפני כספים ברישיון, לא ברור כמה מהם חידשו את הרישיון שלהם ועומדים בדרישות החדשות

yaniv2000@gmail.com