היקף עבודות של קבלן רשום

היקף העבודה שמותר לקבלן רשום לבצע בהתאם לסיווג

בהתאם לסיווג של הקבלן בין ג1 ל ג5 נקבע גם היקף העבודה המקסימלי שמותר לקבלן רשום לבצע.

כשמדברים על היקף מקסימלי שמותר לקבלן לבצע מדברים על פרויקט בודד, הקבלן יכול לבצע במקביל פרויקטים רבים שכל אחד מהם לא עובר את ההיקף המותר לסיווג הקבלני שלו.

היקף עבודה כספי מקסימלי של קבלן רשום עם סיווג 100 ג1 הוא 4.9 מיליון ש"ח או 2,000 מ"ר בביצוע פרוייקט בנייה למגורים.

ראה בהמשך טבלה של היקף עבודה מוכר לקבלן רשום

היקף עבודה מקסימלי של קבלן רשום 100 ג2 הוא 8.8 מיליון ש"ח או 3,000 מ"ר למגורים

היקף עבודה מותר לקבלן רשום ג3 17.5 מיליון ש"ח או 5,000 מ"ר בבנייה למגורים

היקף פרויקט בודד מקסימלי של קבלן רשום ג4 35.1 מיליון ש"ח או 10,000 מ"ר בבנייה למגורים

קבלן עם סיווג ג5 יכול לבנות בהיקף בלתי מוגבל.

הנתונים בקשר להיקף הכספי שמותר לקבלן רשום לבצע מעודכנים לחודש מרץ 2023 .

ההיקף הכספי המקסימלי הנ"ל מתאים גם לחברות בסיווג 200 תשתיות ועבודות עפר, 300 גשרים, 400 עבודות ימיות וכדומה.

מתמחים בחיבור בין קונים ומוכרים של חברות עם רישיון קבלן רשום

דורון יניב 0522443130

חברה למכירה עם רישיון קבלן רשום

שים לב, בנק שנותן ליווי בנקאי לבנייה למגורים מתייחס רק להיקף הכספי של הפרויקט ולא לכמות המ"ר שמותר לקבלן לבנות

עקרונית קבלן רשום בסיווג 100 ג1 יכול לבנות פרוייקט בהיקף של עד 2000 מ"ר למגורים גם אם ההיקף הכספי של העבודה הוא 10 מיליון ש"ח, אבל בדרך כלל הבנק המלווה ידרוש לצורך ביצוע עבודה בהיקף 10 מיליון קבלן רשום עם סיווג 100 ג3 – וזאת בהתאם להיקף הכספי המותר ולא בהתאם לשטח הבנייה במ"ר.

כשאתה מתכנן לרכוש קבלן רשום לצורך בנייה למגורים מאוד כדאי לך לבדוק מראש איזה סיווג מבקש הבנק שמלווה את הפרוייקט.

משרדנו מתמחה בחיבור בין קונים ומוכרים של חברות קבלניות ג5 ג4 ג3

תקנות רישום קבלנים קובעות את סיווג הקבלנים בענפים שבהם רשומים קבלנים בפנקס הקבלנים ברשם הקבלנים

בהתאם לתקנות ישנן חמש דרגות סיווג מג1 עד ג5 בלתי מוגבל

כל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום באתר אחד.

בבנייה למגורים היקף העבודה המותר נקבע לפי היקף העבודה במ"ר או לפי ההיקף הכספי של העבודה.

ראה הסבר בקשר לגודל במ"ר בנייה למגורים בטבלה

קבלן רשום ג1 שבונה לא למגורים, למשל שטחי מסחר, בתי ספר, משרדים תשתיות וכדומה היקף העבודה המותר לו הוא 4.8 מיליון ש"ח .

סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הגבוה ביותר, סוג 5 יכול לבצע עבודות בהיקף לא מוגבל

בעבודות בנייה הענף הוא 100 והסיווגים הקיימים הם ג1 ג2 ג3 ג4 ג5

בעבודות תשתית, כבישים ועבודות עפר הסיווג נקרא 200 וגם בו קיימת חלוקה של ג1 ג2 ג3 ג4 ג5 עם היקף פעילות כספי כפי שמוסבר בתחילת העמוד ובטבלה המצורפת בהמשך.

העלייה בסיווגים מתאפשרת על ידי סיום ביצוע עבודות בהיקף המתאים והגשת בקשה מסודרת להגדלת הסיווג הקבלני לרשם הקבלנים.

בעבודות שהן לא בנייה למגורים ההיקף הכספי המרבי מחושב לא כולל מס ערך מוסף, לא כולל הוצאות בשל קרקע, לא כולל מיסים על הקרקע ולא כולל אגרות בנייה.

בבנייה למגורים – ההיקף הכספי המרבי או ההיקף המרבי המותר לקבלן במ"ר, כולל גם שטחים ציבוריים בנויים כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכול כמפורט בהיתר הבנייה והכול כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בנייה אחד.

עבודות באתר אחד כוללות גם עבודות המבוצעות באתר סמוך מבחינת המרחק והזמן שבו מתבצעים הפרויקטים.

קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו.

המשרד שלנו מתמחה במכירת חברות קבלניות עם סיווג קבלני גבוה עד ג5 בלתי מוגבל.

הגדלת סיווג של חברות קבלניות

הגדלת סיווג קבלני של קבלן רשום תתאפשר בשתי אופציות:

הגדלת סיווג לאחר ביצוע עבודות בהיקף של לפחות 70 אחוז מההיקף המירבי המותר בסיווג הנוכחי.

או שניתן לחבר עבודות שנעשו בשני אתרים לצורך העלאת הסיווג הקבלני וזאת במידה ועומדים בשלושה תנאים: היקף 2 העבודות ביחד עלה על 100 אחוז מההיקף המותר ובתנאי שהעבודה בכל אתר לא פחתה מ 40 אחוז מההיקף המותר ובתנאי נוסף שמשך העבודה בשני האתרים חפף לפחות ב 50 אחוז מהזמן.

מכירה של חברות עם רישיון קבלן רשום בסיווג ג1 עד ג5

ברשותנו בבלעדיות חברות קבלניות למכירה עם סיווג גבוה

היקף עבודה מוכר של קבלן רשום דורון יניב המומחה במכירת חברות קבלניות

אם אתה רוצה להתקדם בחיים ומחפש לקנות חברה עם רישיון קבלן רשום בדוק איתנו מה קיים כרגע.

במידה ואתה מעוניין לקנות חברה עם סיווג קבלני גבוה כדאי לך להתקשר

דורון יניב 0522443130

חברה קבלנית למכירה יד 2

צלצל עם כל שאלה בקשר לשווי קבלן רשום למכירה

קבל הערכת מחיר של קבלן רשום ג5

קנייה של קבלן רשום בסיווג ג4