למכירה חברה שמתמחה בפיקוח וניהול עבודות בנייה ותשתית,

מוניטין מצויין

פרויקטים להרבה שנים קדימה

לפרטים צלצל

דורון יניב 0522443130

החברה עוסקת בעיקר בתחומי התשתית וחתומה על הסכמי ארוכי טווח עם הגורמים הכי רציניים במשק

הזדמנות מצויינת להתחבר לענף התשתיות העומד בפני צמיחה אדירה בשנים הקרובות.

חברות לפיקוח הנדסי דומות נרכשו לפי מכפיל מאוד גבוה עקב הפוטנציאל הניכר שהרוכשים רואים בענף