מע"מ לחברה

במס ערך מוסף

צלצל עם כל שאלה לרואה חשבון מנוסה בפתיחת עוסק מורשה

המסמכים לפתיחת תיק מע"מ לחברה בע"מ:

תעודת רישום חברה פלוס תקנון החברה

אישור על חשבון בנק

תעודות זהות של בעלי המניות

חוזה שכירות של המשרד או החנות שתשמש את החברה

הסכם התקשרות ראשוני עם לקוח פוטנציאלי או תעודות המעידות על קורסים ולימודים שקשורים לפעילות החברה.

חותמת

פרוטוקול על החלטה למינוי מנהלים לחברה.

איזה מסמכים צריך לצרף לפתיחת תיק עוסק מורשה לעצמאי ?

המסמכים שיש לצרף לפתיחת עוסק מורשה במע"מ :

תעודת זהות של העוסק כולל ספח הכתובת

אישור על חשבון בנק על שם העוסק מורשה, אפשר ורצוי לצרף חשבון בנק פרטי ולא מומלץ לפתוח חשבון בנק עסקי כי אין לכך כל יתרון.

מסמכים על אופי העיסוק כגון תעודות של קורסים או לימודים בתחום שלך או מכתב הזמנת שירות מלקוח פוטנציאלי.

אם הפעילות מבוצעת ממשרד או חנות יש צורך לצרף צילום חוזה שכירות של הנכס.

אם אתה מפעיל את העסק מהבית והכתובת בתעודת הזהות שונה מכתובת המגורים אתה צריך לצרף חוזה שכירות.

איך פותחים תיק מס ערך מוסף לשותפות ?

לשותפות נפתח תיק מע"מ המקבל מספר מיוחד של שותפות וכל הדיווחים וההתחשבנויות מול מע"מ נעשות דרך מספר השותפות הנ"ל.

צריך לפתוח לשותפות חשבון בנק נפרד על שם השותפות.

לשני השותפים גם נפתח תיק מע"מ של שותפים.

כמה עולה לפתוח עוסק מורשה ?

רשויות המס לא מחייבות בתשלום עבור פתיחת עוסק מורשה. אם אתה הולך בעצמך למע"מ ולמס הכנסה פתיחת התיקים היא בחינם, אבל ייתכן שיטרטרו אותך מספר פעמים עד שהתיקים יפתחו.

אם אתה מעוניין שרואה חשבון מנוסה יטפל עבורך בפתיחת כל התיקים זה יעלה לך 350 ש"ח.

האם אני חייב לפתוח תיק בביטוח לאומי אם אני עצמאי ?

כן, עצמאי חייב לפתוח תיק של עצמאי בביטוח לאומי.פתיחת תיק עוסק מורשה רואה חשבון דורון יניב

האם עצמאי חייב בתשלום לביטוח לאומי ?

זה תלוי בהיקף הרווח השנתי שלך בעסק וגם בהיקף השעות שאתה תשקיע בעסק ולכן התשובה היא מאוד מורכבת ותלויה במצב הספציפי שלך.

האם כדאי פתיחת חברה בע"מ או פתיחת עוסק מורשה כעצמאי

התשובה אם לפתוח חברה בע"מ ברשם החברות או לעבוד כעוסק מורשה היא מאוד מורכבת ותלויה באיזה עסק מדובר, ברמת הסיכון שבעסק שלך, ובסכום הרווח הצפוי. לכל אחד מתאים פתרון אחר.

באיזה סניף פותחים תיק עוסק מורשה ?

זה תלוי בכתובת העסק או בכתובת המגורים של העוסק המורשה אם העסק מתנהל מהבית. ניתן למצוא באתר של מס הכנסה שיוך כתובות לסניפי מע"מ השונים.

האם עוסק מורשה חייב חשבון בנק נפרד לעסק ? עוסק מורשה לא חייב לפתוח חשבון בנק נפרד ואנחנו ממליצים להשתמש בחשבון הבנק הרגיל שלך כי אין כל יתרון בפתיחת חשבון "עיסקי" לעוסק מורשה. אם מדובר בחברה בע"מ חייבים בכל מקרה לפתוח לחברה חשבון בנק נפרד.

מה ההבדל בין פתיחת עוסק מורשה לפתיחת  ?

דבר ראשון זה סך המכירות של העסק, עוסק פטור הוא מי שהיקף המכירות שלו הוא עד 100,000 ש"ח בשנה. בנוסף היתרון בעוסק פטור הוא בעיקר אם הלקוחות שלך הם אנשים פרטיים ולא בעלי עסקים. אם אתה מוכר או נותן שירות בעיקר לבעלי עסקים ייתכן שלא כדאי לך להיות עוסק פטור אלא דווקא עוסק מורשה כי עוסק מורשה יכול לקזז את המע"מ שהוא משלם על ההוצאות שלו ועוסק פטור לא מקזז מע"מ על הוצאות.

שים לב, עוסק פטור הוא פטור רק ממע"מ הוא לא פטור ממס הכנסה ומביטוח לאומי !

כל כמה זמן עוסק מורשה צריך להגיש דוח למס ערך מוסף ? או כל חודש או כל חודשיים בהתאם להיקף ההכנסות שלו.

אפשר להיות עוסק מורשה וגם להמשיך להיות שכיר ? כן, אתה יכול להיות עוסק מורשה ולהמשיך להיות שכיר.

איזה חשבוניות ואיזה קבלות צריך להדפיס עוסק מורשה ?

זה מאוד תלוי באופי העסק ומומלץ לך לברר עם רואה חשבון איזה פנקסים אתה צריך לנהל. לידיעתך, רוב בתי הדפוס לא מתמצאים בתקנות של רשויות המס ומטעות את הלקוחות !

מה זה עוסק זעיר ?

אין כזה מושג עוסק זעיר ! יש רק עוסק פטור ממע"מ או עוסק מורשה.

עד איזה מחזור אפשר להיות עוסק פטור בשנת 2016 ?

עד מחזור של 100,000 ש"ח זה עוסק פטור.

מה קורה אחרי שעוסק פטור עובר את המחזור הפטור ?

כשעוסק פטור עובר את המחזור של 100,000 ש"ח הוא הופך לעוסק מורשה החייב בתשלום מע"מ מכל ההכנסות שלו אבל רק על ההכנסות שהן מעבר לתקרה, הוא לא חייב מע"מ רטרואקטיבית.

האם פתיחת עוסק מורשה מחייבת גם פתיחת תיק במס הכנסה ? כן !

כמה זמן אחרי פתיחת העסק אני צריך לפתוח תיק במס הכנסה ?

פתיחת התיק במס הכנסה חייבת להיעשות מיידית ברגע פתיחת העסק ! אין כל אפשרות להמתין עם פתיחת התיק 90 יום או כל תקופה אחרת ! אם לא תפתח את התיק במס הכנסה מיידית אתה צפוי לקנסות.

האם מי שמקבל דמי אבטלה יכול לפתוח תיק עוסק במע"מ ולהיות עצמאי ?

כן מובטל יכול להיות עצמאי וגם בעל חברה בע"מ. אבל, ביטוח לאומי יקזז את הרווח שיהיה לך כעצמאי מהסכום שביטוח לאומי אמור לשלם לך כדמי אבטלה.

כמה מס הכנסה משלם עוסק מורשה ?

עוסק מורשה משלם מס הכנסה לפי מדרגות המס הרגילות שחלות על שכירים ועצמאים.

עוסק פטור חייב לפתוח תיק במס הכנסה ?

כן. עוסק פטור חייב לפתוח תיק במס הכנסה ובביטוח לאומי כי הוא "פטור" רק מתשלום מע"מ. עוסק פטור חייב גם לדווח למע"מ כל שנה בחודש ינואר על סך ההכנסות שהיו לו כעוסק פטור.

דורון יניב משרד רואי חשבון ברמת גן

רחוב תובל 30 רמת גן חניה חופשית אצלנו בבניין

לחץ כאן למעבר לרשימת מקצועות שלא יכולים להירשם כעוסק פטור במע"מ

אפשר לראות באתר של מס ערך מוסף הנחיות לפתיחת תיק במע"מ

צלצל למשרד רואה חשבון דורון יניב

קבל בטלפון תשובות לכל השאלות שלך בנושא 052-2443130

רואה חשבון מנוסה

פתיחת תיק לעצמאי

השגת קבלן רשום

פתיחת חברה לניקיון

פתיחת חברה לבנייה

פתיחת חברה לשמירה