רישיון כוח אדם מנופאים העסקת עגורנים

מחודש יולי 2019 העסקת מנופאים באתרי בנייה תתאפשר רק לחברות כוח אדם שקיבלו רישיון מיוחד להעסקת מנופאים ומפעילי עגורן.

העסקת מנופאי בלי לקבל רישיון או העסקת מנופאי על ידי חברת כוח אדם רגילה אסורה ותגרום קנסות כבדים.

התנאים לקבלת רישיון כוח אדם למנופאים דומים בעיקרון לקבלת רישיון כוח אדם ממשרד העבודה.

למכירה חברת כוח אדם עם רישיון העסקת מנופאים

התנאים לקבלת רישיון מנופאי

החברה צריכה להיות חברה שמוגבלת רק לביצוע עבודות כוח אדם מנופאי

תקנון החברה משקף את יחודיות החברה בעיסוק רק בכוח אדם למנופים

נדרש ניסיון של 3 שנים לפחות בהעסקת עובדים כשכיר או כעצמאי

עבר נקי של בעל החברה

החזקת משרד עם נגישות לנכים

העמדת ערבות בנקאית של כ 40 אלף ש"ח למשרד העבודה

משרדנו מתמחה בהשגת רישיונות כוח אדם ממשרד העבודה

התקשר לקבלת הסבר איך אתה מקבל רישיון כוח אדם עגורנים 0522443130

אנחנו לא מגישים כל אחד לקבלת רישיון אלא רק מועמדים שבדקנו ושיקבלו רישיון!

נסיון של שנים בקבלת רישיונות ממשרד העבודה – לשעבר משרד התמ"ת