מחודש יולי 2019 באתרי בנייה תתאפשר רק לחברות כוח אדם שקיבלו רישיון מיוחד להעסקת מנופאים ומפעילי עגורן.

בלי לקבל רישיון או העסקת מנופאי על ידי חברת כוח אדם רגילה אסורה ותגרום קנסות כבדים.

התנאים לקבלת למנופאים דומים בעיקרון לקבלת , אבל קיימים מספר שינויים

החברה צריכה להיות חברה שמוגבלת רק לביצוע עבודות כוח אדם מנופאי

תקנון החברה משקף את יחודיות החברה

נדרש ניסיון של 3 שנים לפחות בהעסקת עובדים כשכיר או כעצמאי

עבר נקי

החזקת משרד

העמדת ערבות בנקאית

משרדנו מתמחה בהשגת רישיונות כוח אדם ממשרד העבודה

התקשר לקבלת פרטים לטלפון 054-5541477

אנחנו לא מגישים כל אחד לקבלת רישיון אלא רק מועמדים שיקבלו רישיון

נסיון של שנים בקבלת רישיונות ממשרד העבודה – לשעבר משרד התמ"ת