היקף עבודות של קבלן רשום

היקף העבודה שמותר לקבלן רשום לבצע בהתאם לסיווג

היקף עבודה כספי מקסימלי של קבלן רשום עם סיווג 100 ג1 הוא 4.5 מיליון ש"ח או 2000 מ"ר למגורים

היקף עבודה מקסימלי של קבלן רשום 100 ג2 הוא 8.2 מיליון ש"ח או 3000 מ"ר למגורים

היקף עבודה מותר לקבלן רשום ג3 16.4 מיליון ש"ח או 5000 מ"ר בבנייה למגורים

היקף פרויקט בודד מקסימלי של קבלן רשום ג4 32.8 מיליון ש"ח או 10,000 מ"ר בבנייה למגורים

קבלן עם סיווג ג5 יכול לבנות בהיקף בלתי מוגבל.

מתמחים בחיבור בין קונים ומוכרים של חברות עם רישיון קבלן רשום

דורון יניב 0522443130

כשבנק נותן ליווי בנקאי לבנייה למגורים הבנק מתייחס רק להיקף הכספי של הפרויקט ולא לכמות המ"ר שמותר לקבלן לבנות

עקרונית קבלן רשום בסיווג 100 ג1 יכול לבנות פרוייקט בהיקף של עד 2000 מ"ר למגורים גם אם ההיקף הכספי של העבודה הוא 10 מיליון ש"ח, אבל יכול להיות שהבנק המלווה ידרוש לצורך ביצוע עבודה בהיקף 10 מיליון רק קבלן רשום עם סיווג 100 ג3.

תקנות רישום קבלנים קובעות את סיווג הקבלנים בענפים שבהם רשומים קבלנים בפנקס הקבלנים ברשם הקבלנים

בהתאם לתקנות ישנן חמש דרגות סיווג מג1 עד ג5 בלתי מוגבל

כל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום באתר אחד

בבנייה למגורים היקף העבודה המותר נקבע לפי היקף העבודה במ"ר או לפי ההיקף הכספי של העבודה.

ראה הסבר בקשר לגודל במ"ר בנייה למגורים בטבלה

קבלן רשום ג1 שבונה לא למגורים, למשל שטחי מסחר, בתי ספר, משרדים תשתיות וכדומה היקף העבודה המותר לו הוא 4.5 מיליון ש"ח .

סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הגבוה ביותר, סוג 5 יכול לבצע עבודות בהיקף לא מוגבל

בעבודות בנייה הענף הוא 100 והסיווגים הקיימים הם ג1 ג2 ג3 ג4 ג5

בעבודות תשתית, כבישים ועבודות עפר הסיווג נקרא 200 וגם בו קיימת חלוקה של ג1 ג2 ג3 ג4 ג5 עם היקף פעילות כספי כפי שמוסבר בתחילת העמוד ובטבלה המצורפת

העלייה בסיווגים מתאפשרת על ידי ביצוע עבודות בהיקף המתאים והגשת בקשה מסודרת להגדלת הסיווג.

טבלת היקף העבודות המוכר לקבלנים לפי הסיווג בתוקף לסוף שנת 2021

בעבודות שהן לא בנייה למגורים ההיקף הכספי המרבי הוא: לא כולל מס ערך מוסף, לא כולל הוצאות בשל קרקע, מסים על הקרקע ואיגרות בנייה

בבנייה למגורים – ההיקף הכספי המרבי כאמור בפסקה או ההיקף המרבי במ"ר, כולל גם שטחים ציבוריים בנויים כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכול כמפורט בהיתר הבנייה והכול כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בנייה אחד.

עבודות באתר אחד כוללות גם עבודות המבוצעות באתר סמוך מבחינת המרחק והזמן שבו מתבצעים הפרויקטים.

קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו.

המשרד שלנו מתמחה במכירת חברות קבלניות עם סיווג ג1 עד ג5

הגדלת סיווג של חברות קבלניות

הגדלת סיווג קבלני של קבלן רשום תתאפשר בשתי אופציות:

הגדלת סיווג לאחר ביצוע עבודות בהיקף של לפחות 70 אחוז מההיקף המירבי המותר בסיווג הנוכחי.

או שניתן לחבר עבודות שנעשו בשני אתרים לצורך העלאת הסיווג הקבלני וזאת במידה ועומדים בשלושה תנאים: היקף 2 העבודות ביחד עלה על 100 אחוז מההיקף המותר ובתנאי שהעבודה בכל אתר לא פחתה מ 40 אחוז מההיקף המותר ובתנאי נוסף שמשך העבודה בשני האתרים חפף לפחות ב 50 אחוז מהזמן.

מכירה של חברות עם רישיון קבלן רשום בסיווג ג1 עד ג5

ברשותנו בבלעדיות חברות קבלניות למכירה עם סיווג גבוה, חברות נקיות שלא תמצא בכל מקום אחר

במידה ואתה מעוניין לקנות חברה עם סיווג קבלני גבוה כדאי לך להתקשר

דורון יניב 0522443130

צלצל עם כל שאלה בקשר לשווי קבלן רשום, מחיר קנייה של קבלן רשום