כמה ערבויות צריך בשביל רישיון ציינג

קבלת רישיון נש"מ

קבלת רישיון change

חידוש רישיון נש"מ

תוך כמה זמן אפשר לקבלן רישיון חלפן כספים

צלצל לגל 054-5541477 להסבר קבלת רישיון change נש"מ

מומחים בהגשת בקשה לחידוש רישיון נש"מ לפי הדרישות החדשות !

מחודש יוני 2017 הנפקת רישיונות לשירותי אשראי עברה לטיפול הרשות לשוק ההון

כמו כן השתנו התנאים לקבלת רישיון עיקר השינוי בדרישה להצגת הון עצמי

רשות שוק ההון המנפיקה את הרישיונות פועלת באיטיות לכן צריך לדעת איך לפעול מולה נכון כדי לקבל רישיון נש"מ במהירות

מי יכול לקבל רישיון צ'אינג נשמ change

אזרח או תושב ישראלי בן 18 לפחות, או חברה ישראלית שלפחות אחד מהמנהלים הוא אזרח או תושב ישראלי מעל גיל 18.
מבקש הרישיון :
1. הוא לא הורשע בעבירה של הלבנת הון.
2. הוא לא הורשע בעבירה שלדעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע.
3. לא הוטל עליו עיצום כספי לפי פרק ה' לחוק, בשל הפרה שלדעת הרשם מפאת מהותה חומרתה ונסיבותיה הוא אינו יכול לשמש נותן שירותי מטבע.
4. על המבקש לעמוד בדרישות הון עצמי של 300 או 500 אלף ש"ח לפי סוג הפעילות – ראה בהמשך

מה הדרישות להון עצמי לקבלת רישיון צ'יינג

כמה הון עצמי צריך נש"מ כמה הון עצמי צריך נותן שירותי מטבע

למבקש רישיון לשירותי אשראי מתן הלוואות חוץ בנקאיות וניכיון שיקים נדרש הון עצמי מינימלי בסך 500 אלף ש"ח

למבקש רישיון בנכס פיננסי – שזה רק רישיון להמרת מטבע, העברות כספים לחו"ל נדרש הון עצמי מינימלי של 300 אלף ש"ח – זה רישיון חלפן כספים

הדרישה להון עצמי היא בחשבון הבנק של מבקש הרישיון

דרישת מינימום מבעלי רישיון בסיסי הוא הון עצמי בחשבון הבנק של העסק בסך 500,000 ₪
לחברות עם פעילות גדולה הנקראים בעלי רישיון מורחב קיימת דרישה להון עצמי בהתאם לצבר האשראי:
25-50  מיליון ₪ צבירת אשראי- נדרש הון עצמי בסך 1,000,000 ₪,
50-100 מיליון ₪ צבירת אשראי- נדרש הון עצמי בסך 2,000,000 ₪
ומעל 100 מיליון ₪ צבירת אשראי- נדרש הון עצמי בסך 4,000,000 ₪.

המפקח יוכל להטיל סנקציות ולבטל רישוי חברות שלא עמדו בתנאי הרישיון של הנש"מ.

רשות שוק ההון מנפיקה עכשיו את הרישיון ומפקחת על כל נושא חלפנות כספים וניכיון שיקים.

הרגולטור החדש יפקח על הצ'יינג'ים ויבדוק טוב יותר את פעילות חברות הצ'ינג באופן שוטף .

יש דרישה להגשת הצהרת הון מעודכנת של מבקש הרישיון

למבקש רישיון נש"מ נדרשת הוכחת הון של 300-500 אלף שח בחשבונות הבנק של בעל הרישיון

הדרישה להון עצמי חלה גם על חברה וגם על מבקש רישיון באופן עצמאי

התווספה דרישה לקבל ממס הכנסה ומע"מ אישורים על כך שאין למבקש הרישיון יתרות חוב בתיק.

משרדנו מלווה את הלקוחות בהשגת רישיון change

קבלת רישיון חלפן כספים קבלת רישיון ניכיון שיקים ממשרד האוצר.

צלצל לקבלת הסבר על השגת רישיון נש"מ ועל חידוש רישיון 054-5541477

לידיעתך, על הטפסים להגשת בקשה לרישיון יש להחתים עורך דין

רישיון חברות אשראי חוץ בנקאיות

רישיון חלפני כספים

רישיון המרות מטבע

רישיון חברות הלוואות המונים

רישיון ניכיון צ'קים

אפשר לקבל רישיון נותן שירותי מטבע הן כעסק עצמאי והן כחברה בע"מ

תוכל לברר איתנו איך עדיף לך להירשם כחלפן כספים.

הרישיון ניתן עבור כתובת ספציפית אחת.

אם אתה מעוניין במספר כתובות או סניפים לפעילות ה CHANGE עליך לציין את זה בבקשה.

הבנקים לא אוהבים לפתוח חשבון בנק לנותן שירותי מטבע.

רוב סניפי הבנק לא מוכנים לפתוח למקבל הרישיון חשבון בנק.

לפעמים קשה יותר לפתוח חשבון בנק מלקבל רישיון נש"מ.

אל תפעל מראש בצורה שתקלקל את האפשרות שיפתחו חשבון בנק לעסק שלך

עכשיו יש פעילות חקיקה בנושא הסדרת פתיחת חשבונות על ידי הבנקים אבל לא ברור כמה זה ישנה את המצב בפועל

לפי התקנות החדשות במקרה ולבנק יש סיבה לא לפתוח חשבון בנק לנש"מ, הוא יחויב לנמק בתוך 7 ימים את הסיבה לסירוב. ולנש"מ תהיה אפשרות לערער על כך לבנק ישראל

צלצל לברר כמה עולה להוציא רישיון נותן שירותי מטבע

השגת רישיון דרכנו היא הכי מהירה והכי מקצועית

רישיון חלפן צאנג קבלת רישיון נשמ

קבלת רישיון נש"מ במהירות

מכיוון שאנו יודעים בדיוק מה הדרישות הכי עדכניות

להשגת רישיון צלצל לגל  054-5541477

קבלת רישיון נש"מ לניכיון שיקים
קבלת רישיון change / נש"מ

כדי לעסוק בחלפנות כספים או בניכיון שיקים או בהעברת כספים לחו"ל חובה לקבל ממשרד האוצר רישיון נותן שירותי מטבע

רישיון נש"מ שזה ראשי התיבות של נותן שירותי מטבע או מה שנקרא בפי העם רישיון change או רישיון צ'יינג.

כל בעל רישיון נש"מ היה חייב להגיש ב חודש יוני 2017 בקשה לחדש את הרישיון שלו לפי הדרישות החדשות, אם לא הגיש בקשה יאלץ עכשיו להגיש בקשה חדשה לקבלת הרישיון

ברשותנו למכירה חברה עם רישיון נש"מ

בארץ פעלו בעבר כ 3,000 חלפני כספים ברישיון, בעקבות השינוי בדרישות לקבלת רישיון רק כ 1000 בעלי נש"מ ביקשו לחדש את הרישיון שלהם, כרגע לא ברור כמה מבקשי רישיון עומדים בדרישות ההון העצמי

רשות שוק ההון המנפיקה את הרישיונות פועלת באיטיות וצריך לדעת איך לפעול מולה נכון כדי לקבל רישיון במהירות

yaniv2000@gmail.com