סיווג קבלני גבוה

איך לשמור על סיווג קבלני גבוה קבלן רשום ג5 למכירה

רשם הקבלנים מבצע באופן תקופתי בדיקות של קבלנים בסיווג ג3 ג4 ג5 , קבלן שהרישיון שלו מבוסס על העסקת בעלי מקצוע יידרש להוכיח אחת מאלה:

 • הוא סיים לבצע במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה עבודה באתר אחד, או שהוא נמצא בהליכי ביצוע של עבודה באתר אחד, שהיקפה אינו פחות מ-30% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג.
 • או שהוא סיים לבצע במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה עבודות במספר אתרים שהיקפן הכולל אינו פחות מ-80% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג.

קבלן שלא הוכיח את אחת מאלה רשם הקבלנים יוריד לו דרגה אחת בסיווג הקבלני.

קבלן שסיווגו הורד מהסיבה הנ"ל, רשאי לבקש להחזיר לו את הסיווג הקודם מיד לאחר שסיים ביצוע עבודה באתר אחד בהיקף של 50% מן ההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג, ובלבד שסיים את ביצוע העבודה לאחר מועד הורדת סיווגו.

קבלן רשום עם סיווג ג5 נדרש ביצוע של פעמיים מההיקף המותר לחברה בסיווג ג4

בבנייה למגורים היקף העבודה של קבלנים רשומים נמדד במ"ר של העבודה ולא בהיקף הכספי.

בנייה מוסדית או מסחרית או בעבודות תשתית היקף העבודות נמדד בהיקף הכספי של עבודות הבנייה

משרדנו מטפל בבלעדיות במכירת חברות קבלניות עם סיווג גבוה ג5 ג4 ג3 ג2

בכל רגע נתון ברשותנו מספר חברות קבלניות למכירה

יזם אם אתה זקוק לקבלן מנוסה שעובר בנק עם סיווג גבוה לביצוע פרויקט תמא 38 תמא חיזוק או לתמא פינוי בינוי או לבנייה חדשה צלצל לקבלת הצעת מחיר מקבלן מנוסה ועם סיווג גבוה

 • קבלן עם סיווג גבוה לביצוע עבודה
 • השכרת סיווג קבלני
 • מציאת קבלן משנה מנוסה
 • מציאת קבלן מפתח
 • קבלן שלד
 • קבלן גמר
 • קבלן תמא 38
 • קבלן פינוי בינוי
 • יזם תמא 38 מנוסה

בכל נושא רשם הקבלנים קניית חברה העלאת סיווג צלצל דורון יניב 0522443130

רישוי קבלנים

מומחה ברשם הקבלנים

אלמנט נוסף הדרוש לשמירת הסיווג הוא העסקת בעלי כישורים מתאימים לסיווג של החברה

בעלי הכישורים יכולים להיות מהנדס בניין, הנדסאי בניין ו/או מנהל עבודה

עבור סיווג ג3 ומעלה נדרש בחברה להעסיק לפחות מהנדס בניין אחד

ברשם הקבלנים הסיווג של החברה ניתן על בסיס כישורי המנהלים – במידה ובעלי החברה הם בעלי כישורים מתאימים או על בסיס העסקת עובדים שכירים מתאימים שהם לא בעלי החברה -זאת במידה ובעל החברה אינו בעל כישורים בעצמו.

כשהבעלות בחברה קבלנית עם רישיון קבלן רשום משתנה יש חשיבות גם לבסיס שעל פיו התקבל הרישיון מכתחילה – אם על בסיס כישורי המנהלים או על בסיס עובדים שכירים

מומלץ להתייעץ בכל מקרה של מכירת חברה או הכנסת שותף לחברה קבלנית עם מומחה ברישוי קבלנים בכדי לא לאבד את סיווג החברה

קבלן רשום ג5 למכירה דורון יניב 0522443130