עובדים זרים לקבלן רשום

רישיון תאגיד כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין

קבלת רישיון תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים

קבלן בניין שרוצה להעסיק עובדים זרים חייב לפנות לאחד מתאגידי כוח אדם לעובדים זרים ולהעסיק את העובדים דרך התאגיד, התאגיד הוא למעשה חברת כוח אדם שכל העיסוק שלה הוא באספקת עובדים זרים לענף הבניין.

התנאים בהם עומדים תאגידי הבניין:

* ערבויות בנקאיות של 2 מיליון ש"ח ומעלה

* הון עצמי של מיליון ש"ח

* העסקת מנכ"ל עם ניסיון בהעסקת מעל 350 עובדים.

* עבר נקי של בעלי החברה.

אפשר להגיש בקשה לרישיון רק כשהאופציה הזאת נפתחת פעם ב 5-6 שנים

עובדים זרים לענף הבניין יכולות לייבא רק חברות שקיבלו רישיון מיוחד של תאגיד כוח 

פועלים בארץ כ 35 תאגידים שקיבלו רישיון לייבא עובדים זרים לענף הבניין מרשות האוכלוסין וההגירה

חברות שעוסקות ביבוא עובדי בניין נקראות תאגיד כוח אדם

במאי 2005 החלה העסקת העובדים הזרים בענף הבניין ע"י תאגידים החל מתאריך זה והלאה חל איסור חמור על העסקת עובדים זרים לענף הבנין שלא באמצעות קבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים לענף הבנין.

אין כל קשר בין תאגיד כוח אדם לבניין שמתקבל מהרשות לאוכלוסין לבין רישיון כוח אדם ממשרד התמ"ת או רישיון לחברת כוח אדם ממשרד העבודה.

עובדי בניין זרים בישראל

מספר עובדי בניין זרים בישראל בסוף 2018

בישראל נמצאים עובדי בניין סינים עובדי בניין מולדבים טורקים אוקראינים

שנמצאים בישראל עובדים זרים לביצוע עבודות רטובות בענף הבניין

העובדים הזרים החדשים שמגיעים לארץ מגיעים בעיקר מסין

תאגיד כוח אדם לא יכול לבחור את העובדים שהוא מקבל, הם ממויינים ונבדקים בחו"ל ונשלחים לארץ,

התאגיד מגיש בקשה לעובדים תוך ציון סוג ההתמחות המבוקש מהעובדים וכשלושה שבועות לאחר מכן העובדים נוחתים בארץ

עובדי בניין זרים אלה מקבלים משכורת, מגורים ואת כל התנאים הסוציאליים מתאגידי כוח אדם

התאגידים נותנים את העובדים רק לקבלני בניין שיש להם רישיון קבלן רשום ברשם הקבלנים.

הרישיון מאפשר לעובדים הזרים לעבוד בעיקר בבנייה למגורים ובאיזורים מסויימים של הארץ

קבלת רישיון תאגיד כוח אדם לענף הבניין כרוכה בהעמדת הון עצמי של כ 3 מיליון ש"ח

הרישיון מתיר לכל תאגיד להעסיק בין 300 ל 1000 עובדים זרים ממדינות שלישראל יש איתם הסכם ביליטראלי לייבוא עובדים זרים.

יבוא עובדים זרים מסין לבנייה

יבוא עובדי בניין מאוקראינה

יבוא עובדי בניין מבולגריה

יבוא עובדי בניין מרומניה

יבוא עובדים זרים לבניין ממולדובה

את העובדים שתאגיד בנייה מביא הוא לא יכול להעסיק בעצמו אלא רק להעמיד אותם לרשות קבלנים רשומים אחרים.

המדינה חתמה בחודש מרץ 2017 על הסכם בילטרלי עם ממשלת סין להבאת 20,000 עובדי בניין סינים נוספים לענף הבניה

ההסכם עם הסינים נחתם במטרה להאיץ את קצב הבניה בארץ.

הצפי הוא שבשלב ראשון יגיעו לארץ כ 6,000 עובדי בניין חדשים מסין

בואם של עובדי הבניין הסיניים אמור להכפיל ולשלש את מספר העובדים הזרים העוסקים בארץ בבניין.

עלות העסקת עובד זר בבניין היא מורכבת וכוללת הרבה תשלומים למדינה

מינימום שעות עבודה בחודש לעובד זר = 211 שעות

תאגידים שיש להם רישיון צריכים להגיש בדרך כלל כל שנתיים בתחילת דצמבר בקשה להארכת היתרים לקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין .

המונח המדויק של הרשות לאוכלוסין הוא: תאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין

איזה אישור צריך עובד זר כדי לעבוד בישראל

אישורי העבודה של עובדים זרים מתחלקים למספר סוגים

להלן סוגי אישורים שאם העובד מחזיק בהם מותר לך להעסיק אותו :

  1. רישיונות ישיבה ארעיים מסוג א/5 מאפשרים למחזיק בו לעבוד בכל עבודה בישראל וכל החוקים החלים על עובד ישראלי חלים גם עליו.
  2. רישיונות ישיבה ועבודה בלתי מוגבלים מסוג ב/1 זה רישיון עבודה שמאפשר לעובד הזר שמחזיק בו לעבוד בכל עבודה בישראל ללא הגבלה
  3. רישיונות ישיבה של מבקשי מקלט לפי סעיף 2(א)(5) אפשר רישיון של עובד זר שמותר להעסיק אותולהעסיק מחזיקי רישיונות אלה בכל סוג של עבודה. ראה דוגמה של רישיון כזה. לא יינקטו נגדם צעדים כלשהם בגין ההעסקה. מדובר בסוג הרישיונות הנפוץ ביותר, שניתן למי ששוהה בישראל ללא רישיונות אחרים ואינו מוחזק במשמורת. רוב מבקשי ומבקשות המקלט בישראל מחזיקים ברישיון מסוג זהעל אשרה מסוג 2(א)(5) ישנו כיתוב הקובע כי זוהי אינה אשרת עבודה. אף על פי כן, המדינה התחייבה בפני בג"ץ שלא להטיל קנסות כנגד מי שמעסיקים את מחזיקי אשרה זו, ולכן בפועל מותר להעסיק אותם מבלי להסתכן בסנקציות.

רק בעלי רישיון הנ"ל הם עובדים זרים שמותר להעסיק

למכירה תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים צלצל 0522443130

אם ברישיון של העובד הזר כתוב "לא יתגורר ולא יעבוד בערים אלה: תל אביב, אילת". אסור להעסיק אותו בערים תל אביב ואילת אבל מותר להעסיק אותו בכל מקום אחר בארץ.

עובד זר שמחזיק רישיון זמני שבו כתוב "אינו רשאי לעבוד", אין אישור להעסיק אותו.

גם אם אתה בעל חברת כוח אדם אסור לך להעסיק עובדים זרים בלי רישיון !

לצורך העסקת עובדים זרים בבניין לישראל יש הסכמים עם מספר מדינות שמהן מותר לתאגיד כוח אדם להביא עובדי בניין.

בענף הבניין הוקמו תאגידים מיוחדים הנקראים תאגיד כוח אדם והם היחידים שיכולים לייבא עובדים זרים מחו"ל.

תאגיד כוח אדם מעסיק את העובדים ודואג לשכרם ולכל התנאים הסוציאליים שלהם.

קבלני בניין יכולים לקבל עובדים זרים מתאגיד כוח אדם בתמורה לחשבונית לעבודה אצלם .

השגת אישורים להעסקת עובדי שטחים

למכירה קבלן רשום סיווג ג3 ג4 ג5

למכירה חברה לבניין עם סיווג קבלני גבוה

השגת רישיון כוח אדם רישיון ניקיון רישיון שמירה ואבטחה רישיון השמה

השגת רישיון נש"מ change

רישיון תאגיד כוח אדם לעובדים זרים.

רו"ח דורון יניב 052-2443130