למכירה תאגיד כוח אדם ליבוא עובדים זרים לבניין

קניית תאגיד כוח אדם לעובדים זרים לבניין

קבלן בניין שרוצה להעסיק עובדים זרים חייב לפנות לאחד מתאגידי כוח אדם לעובדים זרים ולהעסיק את העובדים הזרים דרך התאגיד.

אין אפשרות לקבל ישירות עובדים זרים בבניין.

התאגיד הוא למעשה חברת כוח אדם שכל העיסוק שלה הוא באספקת עובדים זרים לקבלנים מענף הבניין.

אנחנו המשרד היחיד בארץ שמבין ומתמחה במכירה של תאגידי כוח אדם לבניין.

דורון אף היה בעלים של תאגיד כזה.

צלצל לקבלת פרטים דורון יניב 0522443130

בקשה לרישיון חדש של תאגיד אפשר להגיש בערך פעם בחמש שנים כשהמדינה פותחת מיכרז חדש.

זמן הטיפול באישור בקשה כזאת נע בין שנה לשנתיים.

תאגיד כוח אדם לעובדים זרים צריך להראות הון עצמי של מיליון ש"ח

תאגיד צריך להעמיד ערבות בנקאית לטובת רשות האוכלוסין בסך 2.3 מיליון ש"ח.

כל תאגיד צריך להעסיק מנכ"ל עם ניסיון בהעסקת 350 עובדים.

עובדים זרים לענף הבניין יכולות להעסיק רק חברות שקיבלו רישיון מיוחד של תאגיד כוח אדם

פועלים בארץ 49 תאגידים שקיבלו רישיון לייבא עובדים זרים לענף הבניין מרשות האוכלוסין וההגירה

החברות שעוסקות ביבוא עובדי בניין זרים נקראות תאגיד כוח אדם.

במאי 2005 החלה העסקת העובדים הזרים בענף הבניין ע"י תאגידים החל מתאריך זה והלאה חל איסור חמור על העסקת עובדים זרים לענף הבנין שלא באמצעות קבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים לענף הבנין.

אין כל קשר בין תאגיד כוח אדם לעובדים זרים לבניין שמתקבל מהרשות לאוכלוסין לבין רישיון כוח אדם ממשרד התמ"ת או רישיון לחברת כוח אדם ממשרד העבודה.

לקבלן אין אפשרות להזמין עובדים זרים ישירות אליו אלא רק דרך התאגידים.

ביטול היטל על עובדים זרים לבניין

מחודש ינואר 2022 בוטל ההיטל בגובה 15 אחוז שהוטל בעבר על המשכורות של עובדים זרים בענף הבניין.

קבלת רישיון תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים

תאגידים רבים חייבים עדיין מיליוני שקלים למס הכנסה מכיוון שהם לא שילמו במשך השנים את ההיטל על עובדים זרים. חובות אלה נשארים בתוקף ואינם קשורים לביטול ההיטל בשנת 2022.

מספר עובדי בניין זרים בישראל 

נתונים על כמות עובדים זרים – רשות האוכלוסין וההגירה

בארץ נמצאים כ 16,000 עובדי בניין זרים
רוב העובדים הגיעו מסין וממולדובה
בשנה האחרונה הגיעו גם עובדי בניין מאוקראינה
לכן בפועל רוב העובדים הזרים הפועלים בישראל הם פועלי בניין סינים ומולדבים

עובדים זרים לביצוע עבודות רטובות בענף הבניין

העובדים הזרים החדשים שמגיעים לארץ מגיעים מסין מולדובה ואוקראינה

העובדים הזרים לבניין ממוינים ונבדקים בחו"ל על ידי גורמים המוסמכים לכך בחו"ל

הם נשלחים לארץ בלי שלתאגיד יש השפעה על איזה עובדים יגיעו אליו.

התאגיד מגיש בקשה לעובדים תוך ציון סוג ההתמחות המבוקש מהעובדים וכשלושה שבועות לאחר מכן העובדים נוחתים בארץ

עובדי בניין זרים אלה מקבלים משכורת, מגורים ואת כל התנאים הסוציאליים מתאגיד כוח אדם

התאגידים נותנים את העובדים רק לקבלני בניין שיש להם רישיון קבלן רשום ברשם הקבלנים.

הרישיון מאפשר לעובדים הזרים לעבוד בבנייה למגורים ותשתיות

הרישיון מתיר לכל תאגיד להעסיק עד 1000 עובדים זרים ממדינות שלישראל יש איתם הסכם ביליטראלי לייבוא עובדים זרים.

יבוא עובדים זרים מסין לבנייה

יבוא עובדי בניין מאוקראינה

יבוא עובדים זרים לבניין ממולדובה

את העובדים שתאגיד בנייה מעסיק הוא לא יכול להעסיק בעצמו אלא רק להעמיד אותם לרשות קבלנים רשומים אחרים.

יש נושא נפרד לגמרי שמדבר על יבוא עובדים זרים מומחים וזה מתייחס לאישור ספציפי לקבלן או לתעשיין להביא עובדים מומחים שלא ניתן למצוא כאלה בישראל, אבל זה לא קשור לתאגידי כוח האדם לבניין.

המדינה חתמה בחודש מרץ 2017 על הסכם בילטרלי עם ממשלת סין להבאת 20,000 עובדי בניין סינים נוספים לענף הבניה

ההסכם עם הסינים נחתם במטרה להאיץ את קצב הבניה בארץ וכשימומש במלואו יהיו בארץ מספר כפול של עובדי בניין זרים.

הצפי הוא שבשלב ראשון יגיעו לארץ כ 6,000 עובדי בניין חדשים מסין

בואם של עובדי הבניין הסיניים אמור להכפיל ולשלש את מספר העובדים הזרים העוסקים בארץ בבניין.

נושא הקורונה שיבש את קצב הבאת העובדים לארץ ב 2019 ו 2020 אבל מ 2021 התחילו להגיע עובדים חדשים באופן שוטף.

במדינת ישראל תמיד יהיה ביקוש לעובדים זרים ולפועלים פלסטינאים כי הם היחידים שמוכנים לבצע את העבודה.

עלות העסקת עובד זר בבניין היא מורכבת וכוללת הרבה תשלומים למדינה

מינימום שעות עבודה בחודש לעובד זר בשנת 2022 הוא 236 שעות.

תאגידים שיש להם רישיון צריכים להגיש בדרך כלל כל שנתיים בתחילת דצמבר בקשה להארכת היתרים לקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין. אם התאגיד פעל כשורה רישיונו מוארך באופן אוטומטי.

התאגיד משלם בכל חודש סכומים ניכרים לאגרות על כל פועל

המונח המדויק של הרשות לאוכלוסין הוא: תאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין

העסקת עובדים זרים בבניין

איזה אישור צריך עובד זר כדי לעבוד בישראל

אישורי העבודה של עובדים זרים מתחלקים למספר סוגים

להלן סוגי אישורים שאם העובד הזר מחזיק בהם מותר לך להעסיק אותו :

  1. רישיונות ישיבה ארעיים מסוג א/5 מאפשרים למחזיק בו לעבוד בכל עבודה בישראל וכל החוקים החלים על עובד ישראלי חלים גם עליו.
  2. רישיונות ישיבה ועבודה בלתי מוגבלים מסוג ב/1 זה רישיון עבודה שמאפשר לעובד הזר שמחזיק בו לעבוד בכל עבודה בישראל ללא הגבלה
  3. רישיונות ישיבה של מבקשי מקלט לפי סעיף 2(א)(5) אפשר רישיון של עובד זר שמותר להעסיק אותולהעסיק מחזיקי רישיונות אלה בכל סוג של עבודה. ראה דוגמה של רישיון כזה. לא יינקטו נגדם צעדים כלשהם בגין ההעסקה. מדובר בסוג הרישיונות הנפוץ ביותר, שניתן למי ששוהה בישראל ללא רישיונות אחרים ואינו מוחזק במשמורת. רוב מבקשי ומבקשות המקלט בישראל מחזיקים ברישיון מסוג זהעל אשרה מסוג 2(א)(5) ישנו כיתוב הקובע כי זוהי אינה אשרת עבודה. אף על פי כן, המדינה התחייבה בפני בג"ץ שלא להטיל קנסות כנגד מי שמעסיקים את מחזיקי אשרה זו, ולכן בפועל מותר להעסיק אותם מבלי להסתכן בסנקציות.

רק בעלי רישיון הנ"ל הם עובדים זרים שמותר להעסיק

תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים למכירה צלצל 0522443130

אם ברישיון של העובד הזר כתוב "לא יתגורר ולא יעבוד בערים אלה: תל אביב, אילת. אסור להעסיק אותו בערים תל אביב ואילת אבל מותר להעסיק אותו בכל מקום אחר בארץ.

עובד זר שמחזיק רישיון זמני שבו כתוב "אינו רשאי לעבוד", אין אישור להעסיק אותו.

גם אם אתה בעל חברת כוח אדם אסור לך להעסיק עובדים זרים בלי רישיון !

לצורך העסקת עובדים זרים בבניין לישראל יש הסכמים עם מספר מדינות שמהן מותר לתאגיד כוח אדם להביא עובדי בניין.

בענף הבניין קיימים כ 50 תאגידים מיוחדים הנקראים תאגיד כוח אדם להעסקת עובדים זרים לבניין והם היחידים שיכולים לייבא עובדים זרים מחו"ל ולמסור אותם לקבלנים רשומים לעבודה בבנייה למגורים ובנייה של תשתיות.

תאגיד כוח אדם מעסיק את העובדים ודואג לשכרם, למגורים ולתנאים הסוציאליים שלהם.

קבלני בניין יכולים לקבל עובדים זרים סינים, מולדבים, אוקראינים מתאגיד כוח אדם בתמורה לחשבונית לעבודה אצלם .

קבלן רשום ברשם הקבלנים יכול להגיש בקשה לקבלת אישורים להעסקת עובדי שטחים.

למכירה קבלן רשום ג5 ג3 ג4

למכירה חברה לבניין עם סיווג קבלני גבוה

השגת רישיון כוח אדם

קבלת רישיון ניקיון

איך מוציאים רישיון שמירה ואבטחה

רישיון השמה

השגת רישיון נש"מ change

רישיון תאגיד כוח אדם לעובדים זרים

דורון יניב המומחה בחיבור בין קונים ומוכרים של חברות קבלניות 0522443130