עובדים זרים לקבלן רשום

איך מקבלים רישיון תאגיד כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין

קבלת רישיון תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים

קבלן בניין שרוצה להעסיק עובדים זרים חייב לפנות לאחד מתאגידי כוח אדם לעובדים זרים ולהעסיק את העובדים דרך התאגיד,

התאגיד הוא למעשה חברת כוח אדם שכל העיסוק שלה הוא באספקת עובדים זרים לענף הבניין.

התנאים בהם עומדים תאגידי הבניין:

* ערבויות בנקאיות של 2 מיליון ש"ח ומעלה

* הון עצמי של מיליון ש"ח

* העסקת מנכ"ל עם ניסיון קודם בהעסקת מעל 350 עובדים.

* עבר נקי של בעלי החברה.

אפשר להגיש בקשה לרישיון רק כשהאופציה הזאת נפתחת פעם ב 5-6 שנים,

כרגע אין אפשרות להגיש בקשה חדשה לקבלת רישיון.

בתקופות אחרות ניתן לנסות לקנות תאגיד כוח אדם עם רישיון.

אנחנו עוסקים במכירת חברות שקשורות לבנייה 0522443130

עובדים זרים לענף הבניין יכולות לייבא רק חברות שקיבלו רישיון מיוחד של תאגיד כוח 

פועלים בארץ 38 תאגידים שקיבלו רישיון לייבא עובדים זרים לענף הבניין מרשות האוכלוסין וההגירה

חברות שעוסקות ביבוא עובדי בניין נקראות תאגיד כוח אדם

במאי 2005 החלה העסקת העובדים הזרים בענף הבניין ע"י תאגידים החל מתאריך זה והלאה חל איסור חמור על העסקת עובדים זרים לענף הבנין שלא באמצעות קבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים לענף הבנין.

אין כל קשר בין תאגיד כוח אדם לעובדים זרים לבניין שמתקבל מהרשות לאוכלוסין לבין רישיון כוח אדם ממשרד התמ"ת או רישיון לחברת כוח אדם ממשרד העבודה.

מספר עובדי בניין זרים בישראל 

נתונים על כמות עובדים זרים – רשות האוכלוסין וההגירה

סין 6,616 עובדי בניין
מולדובה 6,511 פועלי בניין זרים
אוקראינה 110
בולגריה 41
רומניה 83
אחר 32
סה"כ עובדי בניין זרים בארץ 13,393

רוב העובדים הזרים הפועלים בישראל הם פועלי בניין סינים, אחריהם פועלים מולדבים והיתר מספרם שולי

עובדים זרים לביצוע עבודות רטובות בענף הבניין

העובדים הזרים החדשים שמגיעים לארץ מגיעים בעיקר מסין

העובדים הזרים ממויינים ונבדקים בחו"ל ונשלחים לארץ

התאגיד מגיש בקשה לעובדים תוך ציון סוג ההתמחות המבוקש מהעובדים וכשלושה שבועות לאחר מכן העובדים נוחתים בארץ

עובדי בניין זרים אלה מקבלים משכורת, מגורים ואת כל התנאים הסוציאליים מתאגידי כוח אדם

התאגידים נותנים את העובדים רק לקבלני בניין שיש להם רישיון קבלן רשום ברשם הקבלנים.

הרישיון מאפשר לעובדים הזרים לעבוד בעיקר בבנייה למגורים ובאיזורים מסויימים של הארץ

קבלת רישיון תאגיד כוח אדם לענף הבניין כרוכה בהעמדת הון עצמי וערבויות בנקאיות גבוהות

הרישיון מתיר לכל תאגיד להעסיק בין עד 1000 עובדים זרים ממדינות שלישראל יש איתם הסכם ביליטראלי לייבוא עובדים זרים.

יבוא עובדים זרים מסין לבנייה

יבוא עובדי בניין מאוקראינה

יבוא עובדי בניין מבולגריה

יבוא עובדי בניין מרומניה

יבוא עובדים זרים לבניין ממולדובה

את העובדים שתאגיד בנייה מביא הוא לא יכול להעסיק בעצמו אלא רק להעמיד אותם לרשות קבלנים רשומים אחרים.

המדינה חתמה בחודש מרץ 2017 על הסכם בילטרלי עם ממשלת סין להבאת 20,000 עובדי בניין סינים נוספים לענף הבניה

ההסכם עם הסינים נחתם במטרה להאיץ את קצב הבניה בארץ.

הצפי הוא שבשלב ראשון יגיעו לארץ כ 6,000 עובדי בניין חדשים מסין

בואם של עובדי הבניין הסיניים אמור להכפיל ולשלש את מספר העובדים הזרים העוסקים בארץ בבניין.

נושא הקורונה כמובן משבש את קצב הבאת העובדים לארץ,

בהנחה שימשיכו לבנות בישראל תמיד יהיה ביקוש לעובדים זרים ולפועלים פלסטינאים.

עלות העסקת עובד זר בבניין היא מורכבת וכוללת הרבה תשלומים למדינה

מינימום שעות עבודה בחודש לעובד זר = 211 שעות

תאגידים שיש להם רישיון צריכים להגיש בדרך כלל כל שנתיים בתחילת דצמבר בקשה להארכת היתרים לקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין. אם התאגיד פעל כשורה רשיונו מוארך.

המונח המדויק של הרשות לאוכלוסין הוא: תאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין

דורון יניב רו"ח – מומחה במכירת חברות מתחום הבניין 0522443130

איזה אישור צריך עובד זר כדי לעבוד בישראל

אישורי העבודה של עובדים זרים מתחלקים למספר סוגים

להלן סוגי אישורים שאם העובד הזר מחזיק בהם מותר לך להעסיק אותו :

  1. רישיונות ישיבה ארעיים מסוג א/5 מאפשרים למחזיק בו לעבוד בכל עבודה בישראל וכל החוקים החלים על עובד ישראלי חלים גם עליו.
  2. רישיונות ישיבה ועבודה בלתי מוגבלים מסוג ב/1 זה רישיון עבודה שמאפשר לעובד הזר שמחזיק בו לעבוד בכל עבודה בישראל ללא הגבלה
  3. רישיונות ישיבה של מבקשי מקלט לפי סעיף 2(א)(5) אפשר רישיון של עובד זר שמותר להעסיק אותולהעסיק מחזיקי רישיונות אלה בכל סוג של עבודה. ראה דוגמה של רישיון כזה. לא יינקטו נגדם צעדים כלשהם בגין ההעסקה. מדובר בסוג הרישיונות הנפוץ ביותר, שניתן למי ששוהה בישראל ללא רישיונות אחרים ואינו מוחזק במשמורת. רוב מבקשי ומבקשות המקלט בישראל מחזיקים ברישיון מסוג זהעל אשרה מסוג 2(א)(5) ישנו כיתוב הקובע כי זוהי אינה אשרת עבודה. אף על פי כן, המדינה התחייבה בפני בג"ץ שלא להטיל קנסות כנגד מי שמעסיקים את מחזיקי אשרה זו, ולכן בפועל מותר להעסיק אותם מבלי להסתכן בסנקציות.

רק בעלי רישיון הנ"ל הם עובדים זרים שמותר להעסיק

תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים צלצל 0522443130

אם ברישיון של העובד הזר כתוב "לא יתגורר ולא יעבוד בערים אלה: תל אביב, אילת". אסור להעסיק אותו בערים תל אביב ואילת אבל מותר להעסיק אותו בכל מקום אחר בארץ.

עובד זר שמחזיק רישיון זמני שבו כתוב "אינו רשאי לעבוד", אין אישור להעסיק אותו.

גם אם אתה בעל חברת כוח אדם אסור לך להעסיק עובדים זרים בלי רישיון !

לצורך העסקת עובדים זרים בבניין לישראל יש הסכמים עם מספר מדינות שמהן מותר לתאגיד כוח אדם להביא עובדי בניין.

בענף הבניין הוקמו תאגידים מיוחדים הנקראים תאגיד כוח אדם והם היחידים שיכולים לייבא עובדים זרים מחו"ל.

תאגיד כוח אדם מעסיק את העובדים ודואג לשכרם ולכל התנאים הסוציאליים שלהם.

קבלני בניין יכולים לקבל עובדים זרים סינים מולדבים אוקראינים מתאגיד כוח אדם בתמורה לחשבונית לעבודה אצלם .

קבלן רשום ברשם ה'קבלנים יכול להגיש בקשה לקבלת אישורים להעסקת עובדי שטחים.

למכירה קבלן רשום ג5 ג3 ג4

למכירה חברה לבניין עם סיווג קבלני גבוה

השגת רישיון כוח אדם

קבלת רישיון ניקיון

איך מוציאים רישיון שמירה ואבטחה

רישיון השמה

השגת רישיון נש"מ change

רישיון תאגיד כוח אדם לעובדים זרים

רו"ח דורון יניב 0522443130