העסקת עובדים זרים בבניין

איזה אישור צריך עובד זר כדי לעבוד בישראל

אישורי העבודה של עובדים זרים מתחלקים למספר סוגים

להלן סוגי אישורים שאם העובד הזר מחזיק בהם מותר לך להעסיק אותו :

  1. רישיונות ישיבה ארעיים מסוג א/5 מאפשרים למחזיק בו לעבוד בכל עבודה בישראל וכל החוקים החלים על עובד ישראלי חלים גם עליו.
  2. רישיונות ישיבה ועבודה בלתי מוגבלים מסוג ב/1 זה רישיון עבודה שמאפשר לעובד הזר שמחזיק בו לעבוד בכל עבודה בישראל ללא הגבלה
  3. רישיונות ישיבה של מבקשי מקלט לפי סעיף 2(א)(5) אפשר רישיון של עובד זר שמותר להעסיק אותולהעסיק מחזיקי רישיונות אלה בכל סוג של עבודה. ראה דוגמה של רישיון כזה. לא יינקטו נגדם צעדים כלשהם בגין ההעסקה. מדובר בסוג הרישיונות הנפוץ ביותר, שניתן למי ששוהה בישראל ללא רישיונות אחרים ואינו מוחזק במשמורת. רוב מבקשי ומבקשות המקלט בישראל מחזיקים ברישיון מסוג זהעל אשרה מסוג 2(א)(5) ישנו כיתוב הקובע כי זוהי אינה אשרת עבודה. אף על פי כן, המדינה התחייבה בפני בג"ץ שלא להטיל קנסות כנגד מי שמעסיקים את מחזיקי אשרה זו, ולכן בפועל מותר להעסיק אותם מבלי להסתכן בסנקציות.

רק בעלי רישיון הנ"ל הם עובדים זרים שמותר להעסיק

תאגיד כוח אדם לייבוא עובדי בניין זרים למכירה צלצל 0522443130

אם ברישיון של העובד הזר כתוב "לא יתגורר ולא יעבוד בערים אלה: תל אביב, אילת. אסור להעסיק אותו בערים תל אביב ואילת אבל מותר להעסיק אותו בכל מקום אחר בארץ.

עובד זר שמחזיק רישיון זמני שבו כתוב "אינו רשאי לעבוד", אין אישור להעסיק אותו.

גם אם אתה בעל חברת כוח אדם אסור לך להעסיק עובדים זרים בלי רישיון !

לצורך העסקת עובדים זרים בבניין לישראל יש הסכמים עם מספר מדינות שמהן מותר לתאגיד כוח אדם להביא עובדי בניין.

בענף הבניין קיימים כ 50 תאגידים מיוחדים הנקראים תאגיד כוח אדם להעסקת עובדים זרים לבניין והם היחידים שיכולים לייבא עובדים זרים מחו"ל ולמסור אותם לקבלנים רשומים לעבודה בבנייה למגורים ובנייה של תשתיות.

תאגיד כוח אדם מעסיק את העובדים ודואג לשכרם, למגורים ולתנאים הסוציאליים שלהם.

קבלני בניין יכולים לקבל עובדים זרים סינים, מולדבים, אוקראינים מתאגיד כוח אדם בתמורה לחשבונית לעבודה אצלם .

קבלן רשום ברשם הקבלנים יכול להגיש בקשה לקבלת אישורים להעסקת עובדי שטחים.

למכירה קבלן רשום ג5 ג3 ג4

למכירה חברה לבניין עם סיווג קבלני גבוה

השגת רישיון כוח אדם

קבלת רישיון ניקיון

איך מוציאים רישיון שמירה ואבטחה

רישיון השמה

השגת רישיון נש"מ change

רישיון תאגיד כוח אדם לעובדים זרים

דורון יניב המומחה בחיבור בין קונים ומוכרים של חברות קבלניות 0522443130